Roto ITC – Internationellt teknologicenter

Mekanisk-teknologiska tester på fasadelement och metalliska material

Med hänsyn till kundernas belåtenhet och att uppnå största möjliga fördel för kunden är permanent kvalitetssäkring och förbättring av våra produkter och tjänster en av våra viktigaste angelägenheter.
Innan våra produkter kommer ut på marknaden genomgår de ett stort antal belastningstester som en del av vårt bredare program med prototyp- och utvecklingstester. För detta har vi ett avancerat och effektivt testcenter i form av det internationella teknologicentret (ITC) på vår huvudort i Leinfelden-Echterdingen.
På 1 400 m2 används den modernaste utrustningen och anordningar för att utföra omfattande mekanisk-teknologiska tester på fönster, dörrar, beslag samt metalliska material.

Vi kan utföra alla tester som krävs i enlighet med aktuella nationella och internationella normer och riktlinjer.
Genom våra ackrediteringar enligt DIN EN ISO/IEC 17 025 kan våra interna och externa klienter alltid vara säkra på att dessa tester inte enbart utförs i enlighet med de nödvändiga standarderna utan att vi även är neutrala när vi utför dem.

Inbrottstest enligt EN 1627 – 1630:

 • Krav och klassificering enligt 1627
 • Testprocedur för att fastställa motståndet under statisk belastning enligt EN 1628
 • Testprocedur för att fastställa motståndet under dynamisk belastning enligt EN 1629
 • Testprocedur för att fastställa motståndet mot manuella inbrottsförsök enligt EN 1630

Test av luftgenomtränglighet, regntäthet och motstånd mot vindlaster hos fönster och dörrar:

 • Test av luftgenomtränglighet enligt EN 1026/12 207
 • Test av slagregnstäthet enligt EN 1027/12 208
 • Test av motstånd mot vindlaster enligt EN 12 211/12 210
 • Långtidstest av beslag för sidohängda fönster och Tilt&Turn-beslag enligt
  – DIN EN 13 126/del 8
  – QM 328/RAL-GZ 607/3
 • Långtidstest av fönster enligt EN 1191
 • Långtidstest av hjul för skjut- och Fold&Slidefönster och -fönsterdörrar enligt EN 13 126/del 15
 • Långtidstest av skjut-, Lift&Slide- och Tilt&Slidebeslag för fönster och dörrar enligt EN 13 126/del 16 och 17
 • Vridmomentstest av fönsterhandtag enligt RAL-RG 607/9
 • Långtidstest av fönsterhandtag enligt RAL-RG 607/9
 • Draghållfasthetstest enligt EN ISO 6892-1
 • Hårdhetsprov enligt
  – EN ISO 6506-1
  – EN ISO 6507-1
  – EN ISO 6508-1
  – Brinell
  – Vickers
  – Rockwell/HRC
 • Korrosionstest (saltspraydimma) enligt EN ISO 9227

 

Våra kunder uppskattar sedan flera år tillbaka den yrkeskompetens och utrustningskvalitet som finns hos Roto ITC.
För att även kunna bekräfta denna kompetens externt har vi låtit ackreditera oss hos Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) (tyskt ackrediteringsinstitut) i enlighet med standarden DIN EN ISO/IEC 17 025.
Denna ackreditering utgör den högsta utmärkelsen för en testanläggning inom civilrättsområdet. Den garanterar dessutom att motsvarande tester för våra interna och externa klienter alltid utförs i enlighet med de aktuella nationella och internationella normer och riktlinjer och framför allt neutralt.

Godkännandet av testresultat och certifikat inom och utom Europa är en viktig förutsättning för att skapa tillit till kvaliteten hos industriprodukter.

Roto ITC ackreditering

Här kan du läsa om våra kunders erfarenhet av Roto ITC:s tjänstepaket:

Inloggning för Roto-partner

Inloggning för platssökande

[Translate to Schwedisch:] Zum Karriereportal

eLearning-portal

» Till Roto eCampus

Kontakt

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598 0
Fax +49 711 7598 253
E-post inforoto-frank.no-spam.com

» Vägbeskrivning

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST