Aluminium-speciallösningar med Rot Object Business

Den nya standarden för speciallösningar för aluminiumbeslag

 

När vardagens krav inte längre är tillräckligt är Roto Object Business din tillförlitliga partner för säker och lönsam implementering av dina projekt.

Vi erbjuder individuella speciallösningar för aluminiumfönster och -dörrar av hög kvalitet, som inte utan vidare kan implementeras med standardbeslagssystem.

Det spelar ingen roll hur enastående era idéer och planer är: Oavsett om det är stora och extremt tunga fönster, särskilt delikata profiler eller futuristiska geometrier – vi kan hjälpa till, även om uppgiften verkar vara nästintill omöjlig

Utnyttja vår erfarenhet och samlade professionella kompetens. Välj den bästa lösningen för ditt projekt – utvecklad av Roto Object Business:

 • Fönsterkontakt för alla frågor
 • Projektrelaterad rådgivning
 • Gemensam måldefinition
 • Målinriktad konceptutarbetning
 • Kravspecifik beslagsteknologi
 • Detaljerad systemvalidering
 • Objektspecifik dokumentation
 • Optimal resultatrealisering
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST