Roto-dokument för nerladdning

Observera att Rotoprodukter förutsätter yrkesmässiga kunskaper och därför är inte innehållet i alla dokument avsett för slutanvändaren.

Till korrekt användning hör att följa alla uppgifter i de produktspecifika dokumenten, t.ex.:

All annan användning är att beakta som felaktig användning.

Varning! Fara vid felaktig användning!

Felaktig användning och felaktig montering av Roto beslagen kan leda till farliga situationer.

  • Använd endast beslagssammansättningar som har godkänts av Roto.
  • Använd endast tillbehör, som är Rotos originaldelar eller som har godkänts av Roto.
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST