Redaktionsruta

S.A. Roto Frank N.V.

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Belgique

Téléphone +32 67 89 41 40
Fax +32 67 84 14 56
E-mail info.westroto-frank.no-spam.com


S.A. Roto Frank N.V. is a sales distribution of

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

Postfach 100158
70745 Leinfelden-Echterdingen
Tyskland

Telefon: +49 711 7598 0
Fax: +49 711 7598 253
E-post: inforoto-frank.no-spam.com

Styrelse
Marcus Sander (ordförande)
Michael Stangier

Person responsible acc. to § 18 (2) MStV
for the customer magazine "Roto Inside" and press releases:
Marcus Sander
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany

VAT-nr:
DE321833653
Handelsregister Stuttgart HRB 767002

Om du har några frågor, förslag eller eventuella tekniska problem är du välkommen att skicka dem med e-post till inforoto-frank.no-spam.com.

 

Sammanställning och teknisk support:

 avency GmbH är en fullservice reklambyrå i Münster som specialiserar sig på webbdesign och IT-tjänster (t.ex. hosting, housing och domäntjänster) samt marknadsföring och webb-utveckling (intranät, extranät, CMS, TYPO3).

avency GmbH
Werbung. Technik. Visionen.
Kiebitzpohl 77
48291 Telgte

E-post: infoavency.no-spam.de
Internet: www.avency.de

Juridisk kungörelse

 Ansvar

Roto Frank AG lämnar inga garantier för att informationen som lämnas är fullständig eller aktuell. Vi ansvarar heller inte för kvaliteten på den tillhandahållna informationen. Det ska inte finnas någon möjlighet till ansvarsanspråk mot Roto Frank AG för skador som uppkommit på grund av att den tillhandahållna informationen har använts eller inte använts, eller på grund av användning av ofullständig information. Alla anbud ska beaktas som ”Invitatio ad offerendum” (inbjudan att lämna offert). Innehåll som länkas till direkt eller indirekt på tredje parts webbplats ligger utanför Roto Frank AGs ansvarsområde. Roto Frank AG förklarar att vid tidpunkten då länken publicerades fanns inget otillåtet innehåll på de länkade sidorna. Om otillåtet innehåll har lagts till efter att länken publicerades tar Roto Frank AG uttryckligt avstånd från innehållet i fråga. Roto Frank AG kommer att ta bort relevanta länkar direkt efter att det kommit till vår kännedom. Detta gäller likaså för alla tredje parts poster i gästböcker, diskussionsforum etc. som tillhandahålls av Roto Frank AG.

Upphovsrätt

Roto Frank AG strävar efter att beakta upphovsrätten för alla bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter som vi använder. Vårt mål är att använda bilder, ljudfiler och texter som vi själv har tagit fram eller licensfria bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter. Alla varumärken och varunamn som nämns på webbplatsen, inkluderat de som är skyddade av tredje part, lyder utan begränsningar under gällande märkeslagar och äganderätten för respektive registrerad ägare. Upphovsrätten för publicerade objekt som har skapats av oss förblir egendom som tillhör oss som författare av sidorna. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda sådana bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan vårt uttryckliga godkännande.

Utnyttjanderätt

Utnyttjandeärten för publicerade objekt, som skapats av Roto Frank AGs medarbetare eller för upphovsrättsligt skyddade objekt som förvärvats av Roto Frank AG förblir egendom som tillhör Roto Frank AG. Det är inte tillåtet att kopiera eller använda sådana bilder, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan Roto Frank AGs uttryckliga godkännande.

Juridisk verkställbarhet

Denna ansvarsfriskrivning utgör en del av vårt Internetutbud. Om enskilda formuleringar eller delar av denna text inte eller inte längre skulle uppfylla gällande lagar ska detta inte påverka övriga delar av denna kungörelse. Våra allmänna affärsvillkor ska gälla om en juridisk tvist skulle uppstå.

Information om tvistlösning på nätet

EU-kommissionen tillhandahåller en internetplattform för online tvistlösning (s.k. tvistlösningsplattform). Tvistlösningsplattformen är en webbaserad plattform särskilt framtagen för att hjälpa konsumenter att lösa tvisten utan att behöva gå till domstol.
Här följer en länk till tvistlösningsplattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST