Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NT
 • Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren

  Das weltweit meistverkaufte Drehkipp-Beschlagsystem für Fenster und Fenstertüren

Roto NT › Låskoncept

Det grundläggande Roto NT låskonceptet består av en enkel eftermontering av centrumlås med säkerhetslåstapp och säkerhetslåsbleck:

 • Standardlåsbleck kan snabbt bytas ut till säkerhetslåsbleck eftersom de är lika långa.
 • Låsbleck kan bytas ut utan att göra några ändringar av centrallåset.
 • Alla modeller på låstapparna kan kombineras med samma låsbleck.
 • Alla låsbleck har samma skruvaxel så man behöver inte borra några nya hål och inga skruvhål är synliga
 • Beslaget i fönsterbågens underkant är utrustat med en svampformad tapp som griper om det tillhörande tiltlagret. Därmed krävs färre extrakomponenter för uppgraderingen.
 • Roto NT är testat och certifierat enligt DIN 18104-2 som inbrottsskyddande beslag för eftermontering.
 • Roto NT är testat och certifierat enligt DIN EN 1627-1630 för plastprofiler upp till RC 3 och för träprofiler upp till RC 2/RC 2N.
 • Inga synliga säkerhetskomponenter jämfört med vanliga produkter för eftermontering.

Det finns följande modeller på låstapparna, där de svampformade säkerhetslåstapparna kombinerat med säkerhetslåsbleck ger extra hög säkerhet:

 • E-låstapp: justerbart mottryck +/- 0,8 mm
 • P-låstapp: Svampformad säkerhetstapp med justerbart mottryck +/- 0,8 mm
 • V-låstapp: Svampformad säkerhetstapp med justerbar höjd +/- 0,8 mm och justerbart mottryck +/- 0,8 mm

Tack vare den stora slaglängden på 36 mm (optimalt djup) kan tappen säkert gripa tag i låsblecket även vid höga produktionstoleranser.
Dessutom minimerar den tvådimensionella tappstyrningen materialslitaget mellan frontplattan och den rörliga tappen.

Säkerhetslåsbleck
E-/P-/V-tapp
V-tapp i hörnbeslag
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST