Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NT Designo
 • Die verdeckte Bandlösung für Fenster und Fenstertüren mit hohen Flügelgewichten bis 150 kg

  Die verdeckte Bandlösung für Fenster und Fenstertüren mit hohen Flügelgewichten bis 150 kg

Roto NT Designo › Gångjärn

Gångjärn

För vackra trä-, plast- och aluminiumfönster med 16 mm beslagsspår, som kännetecknas av hög komfort, exklusiv design och många utformningsmöjligheter, erbjuder vi våra dolda gångjärn Roto NT Designo, den perfekta lösningen för exklusiva villa-, lägenhets- och konstruktionsprojekt.

Beslagssystemet är mycket lämpligt för jämna fönstersystem. Monteringen görs utan problem även vid mycket små karmavstånd.

 • Erbjuder inbrottsskydd upp till RC2 för dolda beslag
 • Monteras som standard med en stängningsspärr och lutningsbegränsare
 • Ingen oavsiktlig avlyftning av fönsterbågen tack vare den integrerade avlyftningsspärren och T-låssystemet
 • Öppningsbegränsare på 95° integrerade i gångjärnen
 • Permanent smörjning via patenterade smörjningsdepåer för ett permanent lättgående system som är lätt att underhålla och som har lågt slitage
 • Med endast två extra dolda lastavbäringskomponenter kan Roto NT Designo standardbeslag utan problem upprustas från 100 kg till en fönstervikt på 150 kg med standardverktyg – även i efterhand
 • Rationell montering av komponenterna tack vare obefintliga eller få förberedelser på fönsterbågen. Axerarm- och hörnlagret har alltid samma hål- och skruvmall

Roto NT Designo är särskilt lämpliga för passivhus eftersom inga tätningar bryts och typiska profiler kan manövreras:

 • Mycket djupa profiler med mycket smala fönsterbågar
 • Profiler med isoleringsfyllning
 • Profiler utan stål

Dessutom har man sörjt för högsta stabilitet vid tunga fönster med hjälp av treglasfönster.

NT Designo
hörnlager NT Designo
lastavbäring NT Designo för 150 kg fönsterbåge

De helt dolda gångjärnen Roto NT Designo understryker det moderna och tydliga utseendet hos aluminiumfönster. Det är endaste handtaget som syns, vilket gör fönstret perfekt. Beslagssystemet passar nästan alla öppningstyper.

 • Erbjuder inbrottsskydd upp till RC2 för dolda beslag
 • Monteras som standard med en stängningsspärr och lutningsbegränsare
 • Maximal öppningsvinkel på 100° för obehindrad utsikt
 • Enkel montering av beslaget tack vare en enastående klämmekanism: Karmkomponenterna samt de klämbara gångjärnen kläms enkelt fast i karmspåret, helt oberoende av profilramens hörnanslutning.
 • Få delar för minskade produktions- och lagerhållningskostnader
 • Kombinationen av klämblock och klämlist med stansskruvar garanterar en fast sammankoppling och en positiv fastklämning
 • Permanent smörjning via patenterade smörjningsdepåer för ett permanent lättgående system som är lätt att underhålla och som har lågt slitage
 • Med endast två extra dolda lastavbäringskomponenter kan Roto NT Designo standardbeslag utan problem upprustas från 100 kg till en fönstervikt på 150 kg med standardverktyg – även i efterhand
NT Designo
Klämbara gångjärn NT Designo Alu
Hörnlager NT Designo Alu

Roto NT Designo kan även användas för fönster med tre fönsterbågar utan fönsterposter för trä- och plastprofiler.

 • Lätt att hänga på och av fönsterbågarna
 • Effektiv montering
 • Den mittersta fönsterbågen kan väga upp till 80 kg
 • Den mittersta fönsterbågen öppnas alltid sist
Mittersta fönsterbågen
Hörngångjärn och hörnlager
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST