04.08.2015

Attraktivt och säkert i långa loppet – hårdvarurenovering sv ett kontor och hotellkomplex

Leinfelden-Echterdingen / Ratingen – Kontors- och hotellkomplexet ‘Business In-West’ på Berliner Straße i Ratingen, som byggdes för över 25 år sedan, har fortfarande en imponerande närvaro. Ägaren, DO Deutsche Office AG, hyr ut en yta på nästan 34 000 kvadratmeter här. Man förlitar sig på god service och sunt underhåll för att tillhandahålla befintliga och framtida hyresgäster med premiumegendom med maximal komfort och säkerhet i långa loppet. So ett resultat har ca. 2000 fönster i den eleganta fasaden nyligen utrustats med ny Roto-hårdvara.

1989 utrustades byggnadens aluminiumfönster med hårdvaran “Roto ALU 100”. Fönsterprofilerna utvecklades inuti av den ansvarige fönstertillverkaren, som inte längre finns idag och således inte kunde bidra under de kommande renoveringarna. De första bedömningarna rekommenderade att fönstren byttes helt, vilket skulle ha inneburit en hög sexsiffrig investering. Detta skulle lätt ha kunnat motsvara en kostnad på 1500 euro per fönster. Värderingsmannen Udo Grub rådfrågades dock efter en tid och fastställde att önskemålen, både från hyresgästerna och hyresvärden, kunde uppfyllas med en mycket mer kostnadseffektiv lösning. Detta var en åtgärd som erfarna specialister tycker är lämpligt i detta och andra liknande fall: “I många 1980-talsbyggnader är fönstren fortfarande fullt fungerande komponenter. I många fall behöver dock tätningen mellan profilen och glaset bytas eller, som var fallet här i Ratingen, behövde fönstren utrustas med ny hårdvara för att säkerställa att fönstret fortsätter att fungera lika bra i 25 år till. Detta måste göras utan att begränsa bekvämligheten och säkerheten för de personer som använder byggnaden.” I serien “Roto AL” hittade värderingsmannen ett imponerande och kapabelt hårdvarualternativ till “Roto ALU 100”, som inte längre är tillgänglig. Sedan konverteringen är alla fönster mycket säkrare mot felfunktion än tidigare, tack vare TiltFirst-teknologin, eftersom hyresgäster och hotellgäster nu bara kan vinkla fönstren utan att vända dem helt och öppna dem.

Gamla till nya på en och en halv timme
Renoveringsprocessen gick snabbt framåt, steg för steg: borttagning av fönsterbågar och transport till verkstaden på platsen, installation av tillfälliga fönster, rengörig av bågar och ramprofiler, byte av hårdvara och återinsättning av bågarna. Franz Brauer, monteringsföretagets team från Rheinberg som anlitats (www.franzbrauer.de) behövde snart inte mer än en och en halv timme för varje fönster. Bytet av hårdvara tog nästan ingen tid alls. Borttagningen av den gamla hårdvaran tar ca. fem minuter per fönster. Rengöringen tar desto mer tid, speciellt längst ner i fördjupningen, och var tvungen att göras för hand.

Klok investering
Thomas Frey, ansvarig för teknisk ledning på DO Deutsche Office AG, är också nöjd med den kostnadseffektiva jämförelsen. “Med tanke på den tid som lagts ner och materialkostnaden har det investerade beloppet blivit ca. en femtedel av den beräknade kostnaden för en totalrenovering. För 2000 enheter är det självklart ändå en enorm investering, men de extremt funktionella och säkra fönstren kommer definitivt att vara till fördel för våra hyresgäster.”

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST