Filosofi

Över hela världen är namnet Roto synonymt med innovativa, individuella och säkra beslagssystem, som ökar värdet på fönster och dörrar för människorna.

Våra lösningar förenar säkerhet, energihantering och komfort i byggnader på ett intelligent sätt och skapar ”inre värde” för alla berörda.

Roto är nära kunderna

På vår väg till marknadsledare inom fönster- och dörrteknik har vi alltid försökt föra en dialog med våra kunder och haft ständigt fokus på deras önskemål och krav.

Kundnärhet står för tillförlitligt och stabilt partnerskap. Dessutom är kundnärheten resultatet och samtidigt grunderna för tekniskt ledande produkter samt behovsanpassade tjänster – och därmed en avgörande förutsättning för att våra partners och kunders framgångar.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST