Miljödeklarationer för Roto-produkter

Sedan några år tillbaka har man inom EU utarbetat miljödeklarationer för byggprodukter i enlighet med ISO 14025. Dessa deklarationer (EPD - Environmental Product Declaration) omfattar index baserat på miljöbalansräkning, som beskriver hur produkterna bidrar till drivhuseffekten och hur resurserna utnyttjas, samt försörjningen, övergödningen, smoggbildningen och – om det är relevant – landanvändningen och även de respektive toxiska effekterna på människa och ekosystem.

Experterna från yrkesförbundet Schloss- und Beschlagindustrie e.V. i Velbert (Tyskland) har utfärdat deklaration för våra produkter tillsammans med ett oberoende institut.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST