Roto ITC – Międzynardodowe Centrum technologiczne

Mechaniczno-technologiczne badania elementów fasad i materiałów metalowych

Mając na uwadze zadowolenie i korzyści naszych klientów sprawą najwyższej wagi jest dla nas stale wysoka jakość oraz ulepszanie naszych produktów i usług. Zanim nasze produkty trafią na rynek przechodzą w ramach badań prototypów i badań rozwojowych najrozmaitsze testy obciążeniowe. Do tego celu służy nam nowoczesne i wydajne centrum badawcze, znajdujące się w Międzynarodowym Centrum Technologicznym (ITC) w siedzibie głównej Roto w Leinfelden-Echterdingen.
Na 1.400 m2 przeprowadzamy przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń i wyposażenia liczne testy mechaniczno-technologiczne okien, drzwi, okuć oraz materiałów metalowych.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić wszelkie możliwe badania zgodnie z aktualnymi normami i wytycznymi krajowymi oraz międzynarodowymi.
Dzięki akredytacji zgodnej z normą DIN EN ISO/IEC 17 025 nasi zleceniodawcy wewnętrzni i zewnętrzni mają ponadto zawsze pewność, że badania przebiegają nie tylko zgodnie z normami, ale przede wszystkim, że są przeprowadzane w sposób neutralny.

Badania odporności antywyważeniowej wg norm EN 1627 – 1630:

 • Wymogi i klasyfikacja wg normy EN 1627
 • Przeprowadzenie badania ustalającego odporność na obciążenie statyczne wg normy EN 1628
 • Przeprowadzenie badania ustalającego odporność na obciążenie  dynamiczne wg normy EN 1629
 • Przeprowadzenie badania ustalającego odporność na próby wyważenia manualnego wg normy EN 1630

Badanie przepuszczalności powietrza, wodoszczelności i odporności na obciążenie wiatrem okien i drzwi:

 • Badanie przepuszczalności powietrza wg normy EN 1026 / 12 207
 • Badanie wodoszczelności wg normy EN 1027 / 12 208
 • Badanie odporności na obciążenie wiatrem wg normy EN 12 211 / 12 210
 • Badanie wytrzymałościowe okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych
  wg normy
  - DIN EN 13126 cz. 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Badanie wytrzymałościowe okien wg normy EN 1191
 • Badanie wytrzymałościowe rolek do okien i drzwi balkonowych przesuwnych i harmonijkowych wg normy EN 13 126 cz. 15
 • Badanie wytrzymałościowe systemów okuć okien i drzwi balkonowych przesuwnych, unośno-przesuwnych i uchylno-przesuwnych wg normy
  EN 13126 cz. 16 i 17
 • Badanie momentu obrotowego klamek okiennych wg normy RAL-RG 607/9
 • Badanie wytrzymałościowe klamek okiennych wg normy RAL-RG 607/9
 • Badanie wytrzymałości na rozciąganie wg normy EN ISO 6892-1
 • Badanie twardości wg normy
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Badanie odporności na korozję (mgła solna) wg normy EN ISO 9227

Nasi klienci od lat cenią sobie kompetencje i jakość wyposażenia Centrum Badawczego Roto ITC.
By uzyskać niezależne potwierdzenie tych kompetencji, Centrum zostało akredytowane przez Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną (DAkkS) na podstawie normy DIN EN ISO/IEC 17025.
Akredytacja ta jest najwyższym możliwym wyróżnieniem jednostki badawczej w sektorze prywatnoprawnym. Gwarantuje ona ponadto, że badania zamówione przez naszych wewnętrznych i zewnętrznych zleceniodawców wykonywane są zawsze zgodnie z aktualnymi krajowymi oraz międzynarodowymi wytycznymi i normami a przede wszystkim, że przeprowadzane są całkowicie neutralnie.

Akceptacja wyników badań i certyfikatów w Europie oraz poza nią to ważna przesłanka dla tworzenia zaufania do jakości wyrobów przemysłowych.

O doświadczeniach naszych niemieckich klientów z pakietem usług Centrum Badawczego Roto ITC można przeczytać w artykule:

 • Menck Fenster GmbH (Adobe PDF - 0,7 MB)
  Źródło: Glas+Rahmen 09/2013
  (Artykuł w języku niemieckim)

Logowanie do serwisu

Kontakt

Roto Frank Okucia Budowlane
Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa

Telefon 22 567 09 00-04
Fax 22 567 09 09
E-mail info.pl@roto-frank.com

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST