Instrukcja wyszukiwarki dokumentów

- wybierz tylko 3 kategorie: Typ dokumentu, Marka produktu i Język
- nie wypełniaj pozostałych pól!
- naciśnij filtruj 

 

 

 

Katalogi, prospekty, instrukcje Roto do pobrania 

Wszystkie materiały reklamowe i dokumentację techniczną można pobrać jako pliki pdf ze stron poświęconych danym produktom, albo z wyszukiwarki dokumentacji obok, po lewej stronie.  

Wykorzystanie produktów zgodne z przeznaczeniem oznacza zachowanie wszystkich wytycznych zawartych w dokumentacji produktowej, takich jak:

Każde zastosowanie niezgodne z wytycznymi traktuje się jako użycie sprzeczne z przeznaczeniem.

Uwaga!
Użycie sprzeczne z przeznaczeniem i nieprawidłowy montaż okuć Roto prowadzić może do sytuacji zagrożenia.

  • Nigdy nie należy stosować zestawień okuć niezatwierdzonych przez Roto.
  • Nigdy nie należy stosować nieoryginalnych lub podrabianych elementów wyposażenia. 

Certyfikaty i deklaracje do pobrania

Wybierz odpowiedni certyfikat lub deklarację i pobierz.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST