Certyfikaty i deklaracje do pobrania

Wybierz odpowiedni certyfikat lub deklarację i pobierz.

Katalogi, prospekty, instrukcje Roto do pobrania 

Wszystkie materiały reklamowe i dokumentację techniczną można pobrać jako pliki pdf ze stron poświęconych danym produktom, albo z wyszukiwarki dokumentacji obok, po lewej stronie. 

Instrukcja korzystania z wyszukiwarki:

- wybierz maks. 3 kategorie (najlepiej: Typ dokumentu, Marka produktu i Język),
- nie wypełniaj wszystkich pól!
- naciśnij filtruj  


Wykorzystanie produktów zgodne z przeznaczeniem oznacza zachowanie wszystkich wytycznych zawartych w dokumentacji produktowej, takich jak:

Każde zastosowanie niezgodne z wytycznymi traktuje się jako użycie sprzeczne z przeznaczeniem.

Uwaga!
Użycie sprzeczne z przeznaczeniem i nieprawidłowy montaż okuć Roto prowadzić może do sytuacji zagrożenia.

  • Nigdy nie należy stosować zestawień okuć niezatwierdzonych przez Roto.
  • Nigdy nie należy stosować nieoryginalnych lub podrabianych elementów wyposażenia.
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST