Outward Opening Outward Opening Roto TSH
  • Antywyważeniowe zamknięcie na bazie Roto NT do okien otwieranych na zewnątrz

    Antywyważeniowe zamknięcie na bazie Roto NT do okien otwieranych na zewnątrz

Roto TSH › Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wszystkie zasuwnice Roto TSH zapewniają najwyższy poziom ochrony antywyważeniowej oraz zabezpieczenie przed zmanipulowaniem i przesunięciem od zewnątrz.

Jesteśmy pierwszym producentem, który już dziś certyfikuje okucie do okien otwieranych na zewnątrz TSH – obok standardów brytyjskich norm – także zgodnie z europejskimi normami EN 1627-1630, które obowiązywać będą w niedalekiej przyszłości.

Obok sprawdzonych elementów modułowego systemu okuć NT specjalnie w rozwiązaniu z Roto TSH przewidziano wyjątkową możliwość zastosowania antywyważeniowego zamknięcia środkowego z funkcją Twin-Cam z dwiema grzybkowymi rolkami przeciwbieżnymi: przy próbie przesunięcia jednej z rolek przez podważanie, druga tym mocniej zakotwicza się w zaczepie antywyważeniowym.

Zdecydowaną przewagę konkurencyjną zapewniają dodatkowe punkty ryglowania po bokach na dodatkowych rozwórkach nożycowych w połączeniu z narożnikami NT. Zapewniają one nie tylko większy docisk, a tym samym lepszą szczelność, ale zwiększają też poziom odporności antywłamaniowej.

Roto TSH: Sicherheit aus dem NT-Baukasten
Mittelverschluss mit Twin-Cam-Funktion
Top-Hung-Fenster mit Eckumlenkung
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST