Door Door Roto Safe P
 • Mechaniczne zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych

  Mechaniczne zamki wielopunktowe do drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych

Roto Safe P › Wyjścia awaryjne wg normy DIN EN 179

Wyjścia awaryjne wg normy DIN EN 179

Wyjścia awaryjne wg normy DIN EN 179 są przeznaczone do budynków, które nie są obiektami użyteczności publicznej, a korzystające z nich osoby wiedzą, jak działają drzwi ewakuacyjne. Do takich obiektów należą np.:

 • domy wielorodzinne i osiedla mieszkaniowe
 • mieszkania prywatne
 • pomieszczenia biurowe
 • sale szkolne
 • hale produkcyjne

W budynkach tego typu istnieje duże prawdopodobieństwo, że w sytuacji zagrożenia nie dojdzie do wybuchu paniki, ponieważ użytkownicy tych obiektów znajdują się w znanym im otoczeniu. W tym przypadku należy założyć, że osoby korzystające z budynków znają drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, a także wiedzą, jak działają zamki:

 • Drzwi otwiera się za pomocą klamki lub drążka otwierającego.
 • Do otwarcia drzwi ewakuacyjnych musi wystarczyć tylko jeden ruch ręki.
 • Drzwi otwiera się w kierunku ucieczki przez naciśnięcie klamki bez użycia klucza. Istnieje również możliwość otwierania ich do wewnątrz (w kierunku przeciwnym do kierunku ucieczki).
 • Należy zastosować wkładkę bębenkową z biegiem jałowym sprzęgła zgodnie z dyrektywą FZG.

Wytyczne te zostały rozszerzone na mocy wyroku Sądu Krajowego we Frankfurcie nad Menem. Zgodnie z tym wyrokiem drzwi wejściowych stosowanych w domach wielorodzinnych nie można już zamykać na klucz, jeśli nie da się ich otworzyć od środka bez użycia klucza. Także w takim przypadku rozwiązaniem są zamki przeznaczone do dróg ewakuacyjnych. Zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony antywłamaniowej, a jednocześnie nie stanowią dla mieszkańców zagrożenia ani przeszkody w sytuacji awaryjnej.

Najważniejsze zamki Roto:

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST