Sliding Sliding Roto Patio Life
  • System okuć przesuwnych o masie skrzydła do 400 kg

    System okuć przesuwnych o masie skrzydła do 400 kg

Roto Patio Life › Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Wyposażenie w standardzie w elementy antywyważeniowe zapewnia w Roto Patio Life efektywną ochronę atywłamaniową w klasie RC2 (klasa 2 odporności antywyważeniowej: zabezpieczenie przed użyciem narzędzi takich, jak: śrubokręt, szczypce, obcęgi, kliny).
Także w funkcji ukrytej mikrowentylacji  drzwi są całkowicie zaryglowane, gdyż antywyważeniowe, grzybkowe rolki ryglujące są stabilnie zakotwiczone w antywyważeniowych zaczepach na ościeżnicy.

Auch bei Spaltlüftung...
...ist der Pilzzapfen...
...fest im Schließstück

W przypadku podwyższonych wymogów zabezpieczeń możliwa jest bezproblemowa integracja elektronicznych czujników otwarcia i zamknięcia drzwi w obwodzie okucia:

  • Roto MVS
    W momencie przerwania pola magnetycznego, np. podczas otwarcia okna, gdy alarm jest uzbrojony, ukryty pod przylgą skrzydła czujnik wysyła sygnał do centrali systemu alarmowego
  • Czujnik zbicia szyby do monitoringu powierzchni przeszklonych

Więcej informacji na temat zabezpieczeń i koncepcji ryglowania znajdziecie w zakładce na temat naszego systemu okuć Roto NT.

Co nowego

Press

23.07.2013

Drzwi tarasowe na różne sposoby

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST