Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NX
  • Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

    Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

Roto NX › Zatrzask mechaniczny do drzwi balkonowych

Zatrzask mechaniczny do drzwi balkonowych

Trwałość na lata i większy komfort

  • gwarancją długotrwałego sprawnego działania jest stabilna konstrukcja sprężynowa
  • dzięki regulacji w pionie do 7 mm możliwe jest optymalne ustawienie względem siebie ościeżnicy i skrzydła
  • optymalny kształt elementów na skrzydle i na ościeżnicy umożliwiający lepszy najazd i siłę trzymania
  • szybka regulacja
Balkontür mit Schnäpper
Schnäpper-Flügelteil
Schnäpper-Rahmenteil

Więcej informacji na temat Roto NX

 

Więcej informacji na temat Roto NX na www.roto-nx.com

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST