Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NX
  • Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

    Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

Roto NX › Zasuwnica środkowa Plus

Zasuwnica środkowa Plus

Rentowność dzięki szybkiemu i  łatwemu montażowi

  • jednolite rozmieszczenie zaczepów na skrzydle aktywnym i biernym dzięki ruchowi współbieżnemu cięgna i dźwigni – tylko jeden szablon do obu skrzydeł
  • szybkie docinanie i montaż na skrzydle dzięki temu, że zasuwnica dostarczana jest w pozycji otwartej

Większy komfort dzięki udoskonalonej obsłudze

  • lekkie działanie i komfortowa obsługa
  • ograniczenie możliwości skaleczenia, ponieważ dźwignia w pozycji otwartej nie wystaje poza skrzydło (prawie 180°)
Stulpflügelgetriebe Plus
Stulpflügelgetriebe Plus

Więcej informacji na temat Roto NX

 

Więcej informacji na temat Roto NX na www.roto-nx.com

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST