Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NX
  • Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

    Rozwierno-uchylny system okuć okiennych ponownie wyznacza kierunki rozwoju

Roto NX › Powłoki

Powłoka Roto Sil Level 6

Maksymalna ochrona powłoki zewnętrznej to trwałość na lata

Zaawansowana technologicznie powłoka zewnętrzna Roto Sil Level 6 szczególnie chroni mocno eksploatowane elementy łączące oraz jezdne. Dzięki temu cały system okuć rozwierno-uchylnych przekracza wymogi najwyższej 5 klasy ochrony antykorozyjnej. Powłoka zbudowana z mikrokryształów charakteryzuje się niezwykłą twardością, a w konsekwencji wyjątkową trwałością.

  • chroni trwale przed korozją elementy łączące oraz jezdne
  • jakością przewyższa wymogi najwyższej 5 klasy ochrony antykorozyjnej

Budowa powłoki elementu łączącego:


Więcej informacji na temat Roto NX

 

Więcej informacji na temat Roto NX na www.roto-nx.com

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST