Tilt&Turn Tilt&Turn Roto NT Designo
 • Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg

  Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg

Roto NT Designo › System ryglujący

Podstawowa zasada systemu ryglowania Roto NT polega na prostym uzupełnianiu okucia o zamknięcia środkowe z antywyważeniowymi rolkami ryglującymi i zaczepami antywyważeniowymi:

 • Zaczepy standardowe można łatwo i szybko wymienić na antywyważeniowe, ponieważ są takiej samej długości
 • Wymiana zaczepów bez konieczności zmiany elementów ryglujących
 • Wszystkie rodzaje rolek można łączyć z tymi samymi zaczepami
 • Wszystkie zaczepy mają taką samą oś otworów, dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych otworów, a po wymianie żadne otwory nie są widoczne
 • Na dolnej krawędzi skrzydła okucie wyposażone jest w standardzie w rolkę grzybkową, która zakotwicza się w zaczepie uchylno-rozwiernym. Dzięki temu dozbrajanie nie wymaga wielu dodatkowych elementów
 • Roto NT jest certyfikowanym okuciem, przebadanym wg normy DIN 18104-2 jako okucie antywyważeniowe do doposażania gotowych okien
 • Roto NT jest certyfikowanym okuciem, przebadanym wg normy DIN EN 1627-1630 do okien z profili PVC w klasie RC3 i do okien z profili drewnianych w klasie RC2
 • Brak widocznych elementów antywyważeniowych w porównaniu ze standardowymi produktami tego typu

Dostępne są następujące warianty rolek ryglujących. Antywyważeniowe rolki grzybkowe w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi zapewniają szczególnie wysoki poziom zabezpieczeń:

 • rolki ryglujące E: z regulacją docisku +/- 0,8 mm
 • rolki ryglujące P: antywyważeniowe rolki grzybkowe z regulacją docisku +/- 0,8 mm
 • rolki ryglujące V: antywyważeniowe rolki grzybkowe z regulacją w pionie +/- 0,8 i docisku +/- 0,8

W związku z dużym przesuwem rolek – 36 mm (optymalna głębokość zaryglowania) nawet linie produkujące okna o dużej tolerancji wymiarów są w stanie zagwarantować pewne ryglowanie rolki w zaczepie na ościeżnicy.
Dodatkowo płaskie prowadzenie rolki po listwie okucia minimalizuje ścieranie materiału pomiędzy profilem listwy okucia a ruchomą rolką ryglującą.

Sicherheitsschließstück
E-/P-/V-Zapfen
V-Zapfen in Eckumlenkung

Co nowego

Press

20.04.2016

5 elementów zapewniających komfortowe wietrzenie

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST