Drive&Control Drive&Control Roto E-Tec Control
  • Elementy elektroniczne do wentylacji i zabezpieczeń

    Elementy elektroniczne do wentylacji i zabezpieczeń

Roto E-Tec Control › MTS

Roto E-Tec Control MTS

Czujniki okienne sterujące wentylacją i temperaturą

Ukryty we wrębie okna magnetyczny czujnik sterujący termostatem Roto E-Tec Control MTS pozwala na skuteczne zmniejszenie strat ciepła w sezonie grzewczym. Przy każdorazowym otwarciu okna zintegrowany w obwodzie okucia na oknie czujnik w połączeniu ze sterowanym elektrycznie termostatem powoduje wyłączenie ogrzewania lub klimatyzacji.

Po zamknięciu okna odtworzone pole magnetyczne w kontaktronie prowadzi do ponownego uruchomienia ogrzewania lub klimatyzacji zgodnie z zaprogramowaną temperaturą. Automatycznie mniejsze zużycie energii!

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST