14.11.2018

Międzynarodowa Konferencja Prasowa Roto 2018: Efektywny mariaż tradycji i nowoczesności – 150 lat zakładu Roto w Kalsdorfie

Z okazji jubileuszu istnienia zakładu produkcyjnego Roto w Kalsdorfie uczestnicy konferencji prasowej Roto Frank AG z 16 krajów, w tym z Polski, zwiedzali linie produkcyjne i centrum konstrukcyjno-rozwojowe segmentu okuć budowlanych w Styrii.

Naznaczone historią obiekty firmowe oferują wyjątkowe warunki produkcyjne. Sytuacja, gdy przez teren o powierzchni 111.500 m2 przepływa jedna z odnóg rzeki Mur, nie jest typowa dla nowoczesnego zakładu produkcyjnego w XXI wieku. To samo dotyczy struktury budynków, które powstawały przez lata oraz rozplanowania zakładu, istniejącego już od 150 lat. „Zakład w Kalsdorfie jest zachwycającym przykładem efektywnego połączenia tradycji i nowoczesności” – te słowa Aloisa Lechnera, prezesa Roto Frank Austria GmbH, są mostem łączącym długą i pełną sukcesów historię austriackiego zakładu Roto i jego dzisiejszej roli – działającego na całym świecie eksperta w dziedzinie technologii okien i drzwi. 

Wszystkie etapy produkcji na 28.700 m2.

Zaangażowanie Roto na rynku austriackim rozpoczęło się w 1979 roku od zakupu 51% akcji firmy Lapp-Finze Eisenwarenfabrik AG przez ówczesną Wilhelm Frank GmbH. Dwa lata później doszło do całkowitego przejęcia firmy. Zapoczątkowało to nieprzerwany proces strategicznych inwestycji służących modernizacji i rozbudowie, który obejmowały m. in. wszystkie obszary produkcji. Najnowszym przykładem jest zakup nowej lakierni do malowania proszkowego za sumę prawie 2,5 mln euro.
Styria to obecnie nie tylko centrum konstrukcyjno-rozwojowe grupy produktów z segmentu „Fentro” (okucia do okiennic) i „Door” (okucia do drzwi), ale również zakład produkcyjny o największej pionowej integracji produkcji w Grupie Roto. Na obszarze ok. 28.700 m2 znajduje się w większości zautomatyzowana własna narzędziownia, tłocznia, galwanizernia, lakiernia do malowania proszkowego, odlewy ciśnieniowe, odlewy wtryskowe z tworzyw sztucznych, dział wyrobów jednostkowych, linia montażowa, magazyny prefabrykatów i wyrobów gotowych oraz spedycja. Pełna samowystarczalność i efektywności procesów umożliwia realizację dużych zamówień, jak i krótkich serii – w zależności od zapotrzebowania.
Położenie geograficzne sprawiło, że zakład posiada 3 własne elektrownie wodne, które zaspakajają ok. 25% rocznych potrzeb na energię elektryczną. Roczne zapotrzebowanie wynosi ok. 12 milionów kWh. Również w przypadku innych zagadnień związanych z energetyką i środowiskiem zakład Roto wdraża efektywne rozwiązania. Przykładem jest wprowadzenie w całym zakładzie oświetlenia LEDowego, nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków oraz własnej kotłowni. O otwartości na nowe rozwiązania świadczy również aktywny udział w pilotażowym projekcie służącym oszczędności wody, środków chemicznych i energii w procesie galwanizowania.

Wizerunek i jakość zobowiązują

Asortyment artykułów produkowanych w Kalsdorfie obejmuje okucia do okien rozwierno-uchylnych, rozwiernych, uchylnych, mechaniczne i elektroniczne systemy wielopunktowego ryglowania do drzwi wejściowych, zawiasy do drzwi wejściowych różnego przeznaczenia, komfortowe okucia do okiennic, elektroniczne wyposażenie dodatkowe do okien i drzwi, elementy z cynku i tworzywa sztucznego oraz elementy tłoczone. Asortyment ten służy zaopatrzeniu innych spółek z Grupy Roto, w tym Polski. Klientami są również odbiorcy z innych branż.
Warto podkreślić, iż 10% spośród ok. 370 pracowników stanowią uczniowie. Potwierdza to dążenie Roto do rozwiązania problemu niedoboru fachowców, zauważalnego także w Austrii, we własnym zakresie. Kształcenie na siedmiu kierunkach zawodowych świadczy o technologicznej różnorodności regionu. Systematyczne angażowanie młodzieży jest naturalną konsekwencją wysokich jakościowych standardów własnych oraz partnerów rynkowych.

Płynne przekazanie pałeczki

Prezes Zarządu Roto dr Eckhard Keill przy okazji 13. Międzynarodowej Konferencji Prasowej uhonorował dokonania Aloisa Lechnera, który na przełomie roku 2018/2019 przechodzi na emeryturę po 45 latach pracy. Lechner do zakładu trafił w lipcu 1973 roku, jako 17-latek, a swoje pierwsze doświadczenia zdobywał w księgowości. Po latach realizowania kolejnych zadań i zwiększania kompetencji w 2006 roku przyjął stanowisko prezesa trwale wpisując się w historię firmy. Obecnie nowym prezesem Roto Frank Austria GmbH zostaje Christian Lazarevic (55) - aktualny kierownik produkcji, związany z przedsiębiorstwem od 2010 roku.

 

 

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST