12.09.2018

Patio Inowa w Wood Wharf Tower

1000 przesuwnych drzwi tarasowych Patio Inowa zostało zastosowanych w londyńskim apartamentowcu Wood Wharf Tower A1. 57-piętrowy drapacz chmur o wysokości 205 metrów ma najwyższą dopuszczalną w Lon­dynie wysokość wyznaczoną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Drzwi tarasowe z ni­skim progiem, o wadze 180 kg i wysokości niespełna 3 metrów przeszły pomyślnie test huraganowy, badający wytrzymałość na wiatr o sile 9000 PA – co odpowiada ok. 450 km/h. 

Patio Inowa w teście huraganowym 
Dwa testy – tajfunowy i huraganowy – po­twierdziły wyjątkową wytrzymałość przesuw­nych drzwi tarasowych Roto Patio Inowa. To ważne w przypadku wysokich wieżowców czy obiektów na terenach nadmorskich, gdzie wiatr osiąga prędkość rzędu 450 km/h. Mimo ogromnego naporu drzwi w badaniu pozostały nienaruszone. Wyjątkowo szczelne drzwi tarasowe Patio Inowa, gwarantujące najwyższą odporność na zacinający deszcz – klasy 9A oraz przepuszczalność powietrza w klasie 4A są polecane jako atrakcyjna alter­natywa dla zwykłych systemów podnoszono-przesuwnych typu HS. 

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST