Od pioniera do światowego lidera

Początek naszej historii, jak w przypadku wielu innych liczących się firm, łączy się z nazwiskiem wielkiej osobowości: Wilhelma Franka.

Jego pomysły – jak na przykład pierwsze okucie rozwierno-uchylne, wdrożone do produkcji przemysłowej w roku 1935 albo składane schody na poddasze, były pionierskie w branży. Założyciel naszej firmy był  niemieckim wynalazcą „par excellence“. Pod jego wpływem, a później pod wpływem jego bezpośrednich następców, Roto przekształciło się z jednoosobowego warsztatu w aktywną na całym świecie grupę firm. 

Swój znaczący udział miała w tym także Elfriede Frank, małżonka założyciela firmy. Jej aktywne zaangażowanie i pozytywne nastawienie miały duży wpływ na atmosferę w firmie. Roto wyrosło na mocnym fundamencie. Stabilnie, bez fuzji i chaotycznych działań. Tradycja i postęp łączą się u nas w harmonijną całość.

Od dziesięcioleci Roto jest liderem w wielu dziedzinach. Z czego się to bierze? Pomysłowość jest zapewne zaraźliwa.

W służbie budynkom

Przed ponad osiemdziesięcioma laty Wilhelm Frank wynalazł produkt, który -  trudno nam to sobie dzisiaj wyobrazić - wcześniej nie istniał: rozwierno-uchylne okucie do okien.

Wyposażone w tę stalową konstrukcję okna po raz pierwszy można było nie tylko otwierać w pionowej osi skrzydła, ale również uchylać, co pozwalało wygodnie wietrzyć pomieszczenia.

Mały, ale dość praktyczny wynalazek? Znacznie więcej: część aktywnej działalności rozwojowej i moment narodzin grupy firm, której kompetencje w dziedzinie technologii cieszą się także dziś dużym uznaniem.

Co będą musiały umieć okna i drzwi w przyszłości? Czego oczekują mieszkańcy i użytkownicy budynku od jego otworów? Ludzie w Roto stale poszukują aktualnych odpowiedzi na tak postawione pytania i opracowują przełomowe rozwiązania.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST