german made – co to znaczy?

Roto Frank Holding AG z siedzibą w Leinfelden-Echterdingen k. Stuttgartu jest niemiecką Grupą Firm. Roto rozwijało się przez lata solidnie i stabilnie, stając się w konsekwencji dużą i cenioną firmą.

Nasze wspólne wartości tworzą tożsamość, która umożliwiła Roto, firmie o niemieckim rodowodzie, stać się liderem w swojej branży. Struktura naszych wartości bazuje na trzech filarach:

  • ciągłości, konsekwencji i niezawodności,

  • doświadczeniu, dążeniu do sukcesu i wizji,
  • wiedzy, umiejętności i niemieckiej sztuce inżynieryjnej.

Jako technologiczny lider Roto konstruuje inteligentne produkty, które za sprawą precyzji rozwiązań technicznych i trwałości odpowiadają oczekiwaniom klientów.
W zarządzaniu produkcją i zasobami naturalnymi, a także w logistyce kierujemy się niemieckimi wartościami, takimi jak niezawodność, dokładność i wizja.

Dzięki niemieckiej precyzji w konstrukcji i rozwoju, w zarządzaniu jakością i procesami dostarczamy niezawodnie wysoką jakość produktów i usług. Na całym świecie.

Konsekwentne wdrażanie niemieckich wartości w standardy jakościowe i normy budzi zaufanie u naszych partnerów i klientów.

To wszystko określamy mianem „german made”.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST