Roto w Polsce

Roto w Polsce reprezentują dzisiaj 3 spółki, zajmujące się

Przedstawicielstwo Grupy Roto w Polsce powstało w 1991 roku, jako jeden z pierwszych światowych koncernów na ówczesnym wolnym rynku w tej części Europy.

Spółka handlowa Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o., ze 100% udziałem kapitału Roto Frank AG, utworzona została w roku 1995 i zajmuje się dystrybucją na terenie Polski produktów z oferty Roto Frank Holding AG.

Kontakt

z przedstawicielem Roto na Twoim terenie znajdziesz tutaj

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST