01.02.2017

Roto Group blijft ook in 2016 ‘op het juiste spoor’

Roto Group blijft ook in 2016 ‘op het juiste spoor’

Berlin/Leinfelden-Echterdingen – (rp) Ondanks de tegenvallers door de sterke markt en valuta blijft de Roto Group ook in 2016 op het juiste spoor. Dat zien we ook terug in de voorspelde inkomsten van ongeveer 620 miljoen euro uit verkoop, iets lager dan het niveau van vorig jaar. Voor 2017 verwacht de leverancier voor de bouwindustrie voor het eerst in jaren geen verdere druk op de markt, maar een algemene stabilisering. De interne ontwikkeling wordt naar verwachting beter dan het groeipercentage van 4 tot 5 procent voor de verkoop. Tijdens de 11e Internationale Vakpersdag waren dit de belangrijkste boodschappen van de voorzitter over de status en toekomst van het bedrijf. Half november 2016 kwamen ongeveer 70 journalisten uit 17 landen naar Berlijn voor dit evenement, dat als een ‘instituut in de industrie’ wordt gezien.

Regio’s onder de microscoop

In zijn analyse van de internationale bouwindustrie zag Dr. Eckhard Keill meer schaduw dan licht. Volgens Germany Trade & Invest (GTAI) wordt de negatieve lijst aangevoerd door Rusland, benadrukte de CEO van Roto. De bouwindustrie heeft de gevolgen van de diepe algemene economische crisis gevoeld, net als de enorme daling in bouwuitgaven van de regering, 30% in zowel 2015 als 2016. In China stagneert eigenlijk de hele bouwhandel. Vooral de huizenbouw, twee derde van de totale bouwsector, lijkt verzwakt. De regering probeert de renovatiemarkt te stimuleren om deze trend tegen te gaan.

Latijns-Amerika laat een zeer wisselend beeld zien. Dat gaat van een redelijke marktgroei (Chili) naar enorme dalingen (Argentinië, Brazilië). Maar er is hoop dat de zwakke landen hun dieptepunt in 2016 hebben bereikt. De beste marktgegevens komen uit de VS. Daar heeft de groei in de bouwindustrie zich in 2016 voortgezet. Vooral de sectoren voor modernisering en reparatie groeien snel, terwijl de groei in nieuwbouw lager lag. De komende jaren zijn de voorspellingen positief, onder meer door de groeiende bevolking en het verouderde woningbestand.

In Europa is er sprake van een lichte stijging. Het onderzoeksnetwerk Euroconstruct verwacht dat de gemiddelde woningbouw van de 19 leden met 3% (2016) en 2,5% (2017) gaat groeien. In het huidige jaar werd de groei vooral aangestuurd door nieuwbouw, met een stijging van iets meer dan 5,5%, maar wel vanuit een lage basis.

Maar hoewel de algemene omstandigheden goed zijn, zijn er voor in de periode 2016/2017 grote verschillen tussen de verschillende landen. De leidende groep in de woningbouw bestaat uit Ierland, Hongarije, Portugal en Spanje. De middengroep bestaat onder meer uit Duitsland en Groot-Brittannië. Maar de effecten van Brexit voor het Verenigd Koninkrijk zijn daarin nog niet meegenomen. De achterhoede wordt gevormd door Italië en België.

Voor Duitsland is Keill duidelijk: “Bouw is niet alleen nieuwbouw.” Dat zouden we de situatie rooskleuriger voorschotelen dat hij is, omdat de renovatiesector (goed voor zo'n 70% van de markt) stagneert en in sommige gevallen zelfs verslechtert. Keill waarschuwt ook voor een scherpe stijging in goedkeuringen zodat er meer projecten worden voltooid. Hij classificeerde het doelcijfer van het beleid, 350.000 tot 400.000 nieuwe appartementen per jaar, als ‘momenteel onrealistisch’. Maar als we de positieve, neutrale en negatieve factoren tegen elkaar wegstrepen, is het duidelijk dat het begrip ‘ideale situatie’ momenteel niet kan worden gebruikt om de woningbouw te omschrijven.

Duitsland, Europa en de wereld

Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Roto is de situatie voor de markten voor ramen en deuren in 2016 eigenlijk hetzelfde als in 2015. De algemene trend is vrij wisselend, met vooral dalingen. Vooral de ‘continue daling’ in Rusland is pijnlijk. Daar is de markt in slechts 20 maanden vrijwel gehalveerd. Deze vrije val is vooral te wijten aan de politieke crises (Oekraïne, Syrië), de economische sancties en de lage olieprijs.

Maar ook in andere belangrijke Roto-markten zien we negatieve ontwikkelingen. China leed grote verliezen, vooral in het derde kwartaal. Bovendien zetten de grote marktverliezen zich ook in Brazilië voort. In West-Europa hadden vooral de Benelux en Groot-Brittannië last van een daling. Toch zagen het zuiden en oosten van Europa juist wel groei, net als in Noord-Amerika.

Volgens een Europees onderzoek van Interconnection Consulting kan de huidige matige volumegroei niet verhullen dat de totale markt met een kwart is afgenomen, tot 70 miljoen raameenheden sinds 2007 (93 miljoen raameenheden). Bovendien wordt het Oost-Europese exportoffensief, dat ook profiteert van de huidige trend naar PVC-ramen, niet alleen tot Polen beperkt. Ook Roemenië doet daaraan mee, een land waarin afzonderlijke producenten tot 90% van hun totale productie exporteerden.

Voor Duitsland wees Keill opnieuw naar de te optimistische cijfers van officiële instanties. Daarin is onder meer de ‘importstijging’ opgenomen, waardoor de echte marktsituatie voor Duitse fabrikanten verkeerd wordt voorgesteld. Volgens Roto betekent dit dat Duitsland in 2016 opnieuw met lage negatieve volumecijfers krijgt te maken.

Ook belangrijk zijn algemene, maar eerder nauwelijks besproken problemen voor de sector. Door het voortgezette consolidatieproces zijn er minder bedrijven. Volgens een onderzoek van een instantie blijven 6.400 producenten van ramen en deuren actief op de markt, terwijl dat er in 2011 nog 6.700 waren. Desondanks blijft de aanzienlijke overcapaciteit bestaan en volgens dit onderzoek ligt dat op zo'n 5 miljoen raameenheden per jaar. De CEO van de bouwleverancier zegt: “Dit wijst op een explosieve toekomst”.

Datzelfde geldt ook voor de continu veranderende markten. Zo ook voor de Duitse trend naar raam- en deurfittingen van hogere kwaliteit, die de daling in volumes van binnenlandse producenten heeft gecompenseerd. Dit bevestigt ook het effect van gerichte marketing met toegevoegde waarde. In Frankrijk groeit het aluminiumsegment verrassend genoeg. Maar uiteindelijk moet de sector ook een overtuigend antwoord vinden op de uitdagingen van online portals en andere nieuwe vormen van marketing.

Op orde in de eerste helft van het jaar, zwak in het derde kwartaal

Chief Financial Officer Michael Stangier legde de ontwikkeling van Roto voor dit jaar uit. Hij gebruikte de groepsverkoop van 622 miljoen uit 2015 als uitgangspunt. De daling van slechts 3% ten opzichte van 2014 (641 miljoen euro) was een bevestiging van de positieve interne prestaties met betrekking tot de over het algemeen aanzienlijk hogere marktverliezen. Ondanks de continue zwakte van de kernmarkten in 2016 zijn we waarschijnlijk niet kostendekkend, maar dat komt alleen door de negatieve valuta-invloeden.

Op 30 september 2016 noteerde de divisie Raam- en deurtechnologie (WDT) een lichte stijging in de inkomsten uit verkoop, inclusief de verkoop uit de overnames van Deventer en Peder Nielsen. Vanuit het veranderde perspectief is er een licht negatief resultaat van enkele cijfers. De jaarresultaten tot nu toe bestaan uit een acceptabele 1e helft en een zeer zwak 3e kwartaal.

Stangier meldde scherpe, op de markt gebaseerde dalingen in de verkoop voor Rusland, China en Latijns-Amerika, met uitzondering van Chili en Peru. De Duitse verkoop heeft zich ook onvoldoende ontwikkeld, omdat beslag eigenlijk niet profiteert bij de verkoop van producten van een hogere kwaliteit (zoals driedubbele beglazing en automatisering). In contrast is het wel prettig dat het aandeel op de binnenlandse markt is toegenomen. In Zuid- en Oost-Europa stegen de inkomsten uit verkoop, net als in Noord-Amerika. Uiteindelijk presteerde de divisie behoorlijk ondanks de ooit zeer zwakke ontwikkelingen op belangrijke markten, vooral in Rusland. Dit was ook te zien aan de gehandhaafde en zelfs iets verbeterde marktpositie.

Per 30 september 2016 noteerde de divisie Dak- en zonnetechnologie (RST) een lichte daling in de totale verkoop naar enkele cijfers. Net als voor WDT was een zwak 3e kwartaal na een redelijk 1e helft van het jaar doorslaggevend. De positie van Roto bleef stabiel op de inconsistente, maar over het algemeen verslechterde markten, gaf Stangier aan. Dit was gebaseerd op de succesvolle introductie van het dakvenster van generatie Q.

In Duitsland, de hoofdmarkt voor RST, had het gebrek aan momentum in de renovatiesector gevolgen. Op de referentiedatum leidde dit tot een lichte daling in de verkoop. West-Europa voldeed ook niet aan de verwachtingen, terwijl Zuid- en Oost-Europa in sommige gevallen aanzienlijk positieve resultaten lieten zien.

De CEO schatte de totale verkoop voor de hele groep op 30 september op ruim 480 miljoen euro. Dat is een bijzonder kleine stijging ten opzichte van het vorige jaar, dankzij de overnames. Maar zelfs als het iets negatieve resultaat voor de inkomsten uit verkoop voor dit effect wordt aangepast, kan het worden gezien als een relatief succes met betrekking tot een aantal zeer zwakke posities op de markt.

Druk van de pan - investeringen voor de toekomst

Stangier verwacht geen grote veranderingen voor het 4e kwartaal. Hij voorspelt voor heel 2016 ongeveer 620 miljoen euro aan verkoop, net iets minder dan vorig jaar. De verhouding internationale/binnenlandse verkoop ligt opnieuw op tweederde tot eenderde. Eind september 2016 had de groep iets minder dan 4.500 medewerkers, inclusief de integratie van Deventer per 1 januari. De kapitaalinvesteringen voor het huidige jaar lagen weer in de miljoenen met dubbele cijfers, onder meer voor gereedschappen voor nieuwe producten van beide divisies. Dit bevestigt het continu streven naar innovatie van het bedrijf.

Roto is bijzonder blij met de nieuwe aanwinsten van de groep, Peder Nielsen en Deventer. Hun soepele integratie in het Roto-netwerk is volgens plan verlopen. Ook de positieve feedback van klanten bevestigt dat het bedrijf met deze strategie op de juiste weg is. Momenteel geldt dit vooral voor op elkaar afgestemd beslag en dichtingen. Bovendien staat er eind 2016 of begin 2017 een andere WDT-overname op de planning. Deze overname wordt ook nu weer zonder extra leningen gefinancierd en dat onderstreept opnieuw de economische stabiliteit van Roto.

Toch zijn de inkomsten voor 2016 onvoldoende. Volgens Stangier komt dit vooral door de aanzienlijke marktgerelateerde druk voor WDT, de gestegen hogere prijzen van grondstoffen tot 40% (zink, aluminium) en de over het algemeen negatieve verschuivingen in valuta. Hierdoor moet het bedrijf de prijzen op de korte termijn aanpassen.

De reactie van Roto op de druk op de inkomsten is zowel resoluut als gevarieerd. Het omvangrijke kostenbesparingsprogramma betekent niet dat de continue intensieve werkzaamheden aan de belangrijkste aankoopcriteria voor klanten worden stopgezet. Dit betekent onder meer een nieuwe procesorganisatie per 1 juli 2016, die nog meer op de klant is gericht. We blijven in de toekomst investeren en gelukkig hebben we hiervoor de middelen. Voorbeelden hiervan zijn de schuifsystemen Patio Alversa en Patio Inowa van WDT en het innovatieve dakvenster van de serie Q van RST. Die inzet laten we ook zien met de nieuwe dochteronderneming in Chili en het vertrouwen in de mogelijkheden voor de markt op de middellange en lange termijn. De samenvatting van de Chief Financial Officer: “Ondanks de continue sterke tegenwind blijft de Roto Group ook in 2016 op het juiste spoor en staan we dichter dan ooit bij de klant.”

Niet tevreden met stabilisatie

Keill begon bij zijn voorspelling voor 2017 met goed nieuws. Voor het eerst in jaren verwacht Roto over het algemeen geen verdere problemen. Toch blijven de ontwikkelingen onvoorspelbaar. Rusland blijft naar verwachting zijwaarts bewegen. Deze markt is zwaar afhankelijk van politieke ontwikkelingen. Daarom hopen we op een deëscalatie en meer dialoog aan beide zijden. Een hogere olieprijs is positief en daarom goed voor de economische en valutaontwikkeling.

China blijft naar verwachting op hetzelfde niveau steken. Ondersteuningsprogramma's voor woningbouwprojecten van de overheid zouden deze situatie aanzienlijk kunnen verbeteren. In Latijns-Amerika, inclusief Brazilië, wordt het dieptepunt na een jaar van consolidatie in 2017 verwacht. De voorspelling voor Noord-Amerika: een continue toename, maar met een trager tempo.

In Europa verwacht Keill een meer gematigde stijgende trend. Dit geldt vooral voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Polen. De verliezers zijn onder meer Groot-Brittannië - waarschijnlijk aanzienlijk. Naar verwachting gaan de raam- en deurmarkten in 2017 zich stabiliseren.

Maar daar neemt de voorzitter van de Raad van Bestuur van Roto geen genoegen mee. Hij schat dat de verkoop van de groep 4 tot 5% groeit. Dit is gebaseerd op een sterker momentum van RST. Dat betekent dat we beter moeten presteren dan de markten en de concurrentie. Uiteraard is een verbetering van onze inkomsten ook een prioriteit.

Deze ambitieuze doelstellingen moeten worden gerealiseerd met een solide programma van 5 punten dat Keill voor de internationale journalisten in Berlijn heeft gepresenteerd. In zijn eigen woorden: “Verder gaan met de geaccepteerde systeemstrategie, innovaties ontwikkelen, de voordelen voor de klant continu optimaliseren, en de betrouwbaarheid van documenten en stabiliteit garanderen.”

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST