01.02.2017

Roto: Betere inbraakbestrijding

Samenwerking blijft noodzakelijk en praktisch

Berlin/Leinfelden-Echterdingen – (rp) “De onprettige ervaring op het Europese podium zal ons er niet van weerhouden om politici te overtuigen van hun verantwoordelijkheid om mensen en assets effectief te beschermen. Uit ons meest recente initiatief blijkt dat dit door een groot deel van de bevolking wordt ondersteund, in elk geval in Duitsland.” Zo vatte Dr. Eckhard Keill de status en gevolgen van de algemene toezegging voor diefstalbeveiliging van de Roto Group samen tijdens de 11e Internationale Vakpersdag. Half november 2016 sprak de CEO van de bouwleverancier in Berlijn over de overheidsactiviteiten om het misdaadcijfer voor woningbouw te verlagen, omdat dat al jarenlang stijgt. Hij is duidelijk vóór het principe ‘preventie vóór ondersteuning’.

Tijdens de 10e Vakpersdag die in november 2015 in Lövö (Hongarije) werd gehouden riep het bedrijf parlementen en regeringen van de EU en hun 28 lidstaten op om iets te doen. In een ‘open brief’ riep het op tot een Europese ‘samenwerking voor beveiliging tegen diefstal’. Met hun handtekeningen hebben 60 journalisten uit talloze landen deze motie spontaan ondersteund tijdens het evenement, aldus Keill. Het doel was om de documenten persoonlijk aan de verantwoordelijke EU-commissaris in Brussel te overhandigen om meer bewustzijn onder het publiek over deze kwestie te creëren.

De voorzitter van de Raad van Bestuur noemt wat er toen gebeurde een ‘ontnuchterende ervaring’. Ondanks de intensieve inspanningen van iets minder dan zes maanden mislukte het plan uiteindelijk door ‘onoverbrugbare bureaucratische hindernissen en dubbelzinnige verantwoordelijkheden'. Het onderzoeks- en contactprotocol van Keill bevestigde ‘bijna alle administratieve clichés van Brussel’. De verschillende navragen van Roto werden verwerkt en zijn langs drie afdelingen van de Commissie gegaan. Toch is er wel iets bereikt. Het Directoraat ‘voor interne markt, industrie en ondernemerschap’ bevestigde uiteindelijk schriftelijk het ‘belang van uw initiatief’ en gaf aan dat ‘de Commissie uw open brief en de bijbehorende documentatie heeft ontvangen’. Een reactie op het (herhaaldelijke) verzoek om de originelen persoonlijk te overhandigen, is nog niet ontvangen.

Onbeslist en dus onbevooroordeeld

Ondanks alles blijft Roto actief en richt zich momenteel op ‘politieke werkzaamheden’ voor Duitsland. Keill gebruikte daarbij de resultaten van een nieuw forsa-onderzoek over het onderwerp ‘diefstalbeveiliging’. Deze driedelige enquête vertegenwoordigt 61,5 miljoen burgers van 18 jaar en ouder, en gaf een interessant beeld van de publieke opinie, die kan en zou moeten fungeren als een ‘betrouwbaar hulpmiddel bij besluitvorming’ voor federale en overheidsvertegenwoordigers.

De sociale onderzoekers bepaalden eerst de effecten van het feit dat het aantal geslaagde of pogingen tot inbraken in Duitsland het hoogste in 20 jaar was, met 167.000 meldingen in 2015. Dat heeft een bijzonder negatieve invloed op het gevoel van veiligheid. Volgens dit onderzoek voelt 10% van de Duitse burgers zich ‘helemaal’ niet veilig, terwijl 36% zich ‘minder’ veilig voelde door deze negatieve ontwikkeling. En 36% meldde dat hun situatie als ‘relatief veilig’ aanvoelde.

De angst neemt vooral snel toe in Oost-Duitsland, in de leeftijdscategorie 45 tot en met 59 jaar en onder zelfstandigen, voegde Keill daaraan toe. De onzekerheid met betrekking tot het risico van inbraken lag ruim boven het nationale gemiddelde in steden met meer dan 100.000 inwoners.

In de preventieve en effectieve strijd tegen diefstal was de tweede vraag gericht op aanvaarding van de wettelijke aanbevelingen voor algemene minimale normen voor diefstalbeveiliging in woningbouw. Daar is veel publieke steun voor. Volgens een onderzoek geloofde 62% van de ondervraagden dat zo'n verplichting ‘zeer passend of redelijk passend’ is. Slechts 15% vond het idee absoluut onacceptabel.

De belangrijkste voorstanders van specifieke beveiligingsvoorschriften zijn Oost-Duitse burgers (66%) en mensen die in middelgrote steden wonen (67%). Verrassend was de zeer grote steun van 71% in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 29 jaar.

Volgens de derde vraag van het onderzoek staan Duitsers nog meer open voor wettelijke beveiligingsvoorschriften voor ramen en deuren, wat in de praktijk vaak de eenvoudigste toegang voor dieven is. Bij 66% steeg de verhouding van het aantal mensen dat wettelijke bouwvoorschriften 'zeer of redelijk passend’ vindt tot precies tweederde van de totale bevolking. Slechts 15% was absoluut tegen het idee.

Uit verdere analyse bleek een ruim bovengemiddelde acceptatie in Oost-Duitsland (76%) en in steden met 20.000 inwoners of meer (70%) of 100.000 inwoners of meer (71%). Datzelfde geldt ook voor mensen onder 30 jaar (79%).

Goede en slechte voorbeelden

Volgens Keill was een ‘duidelijke roep om actie door politici’ een van de duidelijke resultaten van de enquête. Hij riep de verantwoordelijke nationale ministeries op om preventieve maatregelen tegen diefstal op te nemen in de bouwvoorschriften - vooral gezien de verwachte steun vanuit de bevolking. De investeringen van bouwbedrijven en huiseigenaren zijn ‘beheersbaar en worden in elk opzicht goed besteed'. Bovendien zouden de wetgevers zorgen dat verzekeringsclaims in verband met schade door inbraken sneller worden uitbetaald, wat uiteindelijk door alle polishouders word betaald. Financieel is dat ook eerlijker.

De CEO van Roto zegt dat de twijfelaars in de politiek maar eens naar de Nederlandse ervaring moeten kijken. Bij ons zijn eenvoudige beveiligingsmaatregelen tegen diefstal verplicht. Dat heeft geleid tot een daling van bijna 30% van het aantal gelukte inbraken. Daarom blijft de vereiste van ‘samenwerking in diefstalbeveiliging’ voor heel Europa op tafel liggen. In dat opzicht kunnen we alleen maar ons hoofd schudden bij de onlangs gepubliceerde toekomstige plannen voor nieuwbouw en verbouwingen van de Europese Commissie om mogelijkheden en stations voor het opladen van elektrische auto's voor te schrijven, wat tot 75.000 euro per systeem kan gaan kosten. Het kritische pleidooi van Keill: “Brussel moet zich bezighouden met belangrijkere kwesties. Het is veel urgenter en nuttiger om mensen en middelen permanent tegen inbraak te beschermen.”

Preventie met efficiënte beschermingsmiddelen

De bedoelde verhoging in overheidssubsidies voor het achteraf installeren van diefstalbeveiligingsmaatregelen komt in 2017 uit op een bedrag van 50 miljoen euro en dat is prima, maar aangezien dit in Duitsland momenteel het enige bruikbare middel is, is dit slechts een ‘tweede keuze’. Diefstalbeveiliging in de bouwwetgeving wordt ook ondersteund door het forsa-onderzoek en uiteindelijk zou het ministerie van Financiën de daarop volgende financiële stimulansen voor namontage kunnen wegnemen. Dat is de reden voor het principe ‘preventie vóór ondersteuning'.

Desondanks raadt Roto huis- en appartementeigenaren, maar ook huurders, om zelf maatregelen te nemen. Dat begint door informatie over geschikte oplossingen en systemen in te winnen bij een gespecialiseerd bedrijf. Technologie voor beslag met diefstalbeveiliging is net zo belangrijk voor gemakkelijk toegankelijke ramen en deuren, bijvoorbeeld voor kelders en op begane grond, als voor kwetsbare (schuivende) balkon- en terraselementen. Speciale componenten zoals een beveiligingssluitnok met paddenstoelkop, vergrendelbare raamkrukken en boorbeveiliging hebben zich in de praktijk bewezen als efficiënte beschermingsmiddelen tegen diefstal. Dat is een andere reden waarom wij absoluut doorgaan met de netwerkcampagne ‘Quadro Safe’, benadrukte Keill.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST