01.02.2017

Montage achteraf is goed – preventie is beter

Montage achteraf is goed – preventie is beter

Berlin/Leinfelden-Echterdingen – (rp) Er zijn veel sociale pressiemiddelen en meer dan alleen de politie nodig om inbraken in appartementen tegen te gaan, zoals politici, de overheid, het bedrijfsleven en natuurlijk huis- en appartementeigenaren. Dat zei Reinhold Hepp van het Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK - Duits misdaadbestrijdingsforum) tijdens de 11e Internationale Roto Vakpersdag. Half november 2016 stelde de directeur van de divisie Misdaad in Berlijn dat het doel alleen kan worden gehaald met heel veel inzet. Dit gaat van financiële stimulansen voor investeerders tot continue inspanningen in public relations, waardoor het bewustzijn onder de mensen toeneemt en er meer informatie beschikbaar komt.

De toenemende trend van inbraken in appartementen in de afgelopen paar jaar is eigenlijk een Europees probleem. Het aantal geregistreerde misdaden zoals overvallen, gewelddadige misdrijven en diefstal van voertuigen daalt juist in alle 28 EU-lidstaten. Voor inbraken in appartementen ligt de situatie totaal anders: in 2012 tonen de statistieken een stijging van 14% ten opzichte van 2007. Dit komt overeen met de bevindingen voor diverse overtredingen van grensoverschrijdende misdrijven door bendes, wat ook een van de oorzaken van het stijgende professionalisme voor inbrekers is.

Volgens Hepp is het onderzoek van de politie naar inbraken in appartementen in sommige gevallen erg lastig omdat er bijzonder weinig bewijsmateriaal is. Dat zien we ook terug in het nationale percentage van 15% voor opgeloste overtredingen. In dat opzicht zijn de mogelijkheden voor impact op de bestrijding en strafrechtelijke vervolging beperkt.

Daarom is consistent advies en ondersteuning bij preventie nog belangrijker. Ook nu nog gaat het bij 42% van de gevallen om mislukte inbraakpogingen. Een goede techniek bij appartementbeveiliging is dus heel belangrijk. Uit onderzoek van het Criminologisch onderzoeksinstituut (KFN) blijkt echter dat slechts een op de vier huishoudens voldoende beveiliging heeft. Dat betekent dat alle deelnemende en verantwoordelijke partijen dit tekort moeten opvangen.

‘Bespaar niet op beveiliging’

Er zijn initiatieven voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen, benadrukte Hepp. Hij is vóór de huidige financiële stimulansen van de overheid, zoals financiering van het KfW. De grote vraag, vooral op het gebied van subsidies, bevestigt dat het programma wordt geaccepteerd, dat de montage achteraf van beveiligingstechnieken ondersteunt, als individuele maatregel of in combinatie met renovaties of energie-efficiënte verbouwingen die bij het betreffende gebouw passen. Als we de omvang willen uitbreiden, moeten we de minimale vereisten voor het totaal aantal investeringen verlagen.

Maar echte preventie moet bij nieuwbouw beginnen. Het bedoelde volume van 350.000 tot 400.000 nieuwe appartementen geeft aan dat er ‘veel druk is om iets te doen’ met betrekking tot preventieve diefstalbeveiliging. Het kosteneffectieve bouwprimaat mag niet leiden tot ‘besparing van zeer belangrijke beveiliging tegen alle kosten'. Wanneer er niet meer wordt gekeken naar nieuwbouw, neemt de kans toe dat financiering bij montage achteraf een bodemloze put wordt. Uiteindelijk valt het allemaal veel duurder uit.

Hepp ziet twee systematische aanpakken voor de juiste toepassing van beveiligingstechniek in nieuwbouw. Ten eerste kan de financiering van KfW worden uitgebreid. De eerste stap zou kunnen zijn dat er vooral wordt gekeken naar appartementsgebouwen en gebieden met hoge risico's, zoals ingangen van gebouwen en appartementsgebouwen, en ramen op de begane grond. Ten tweede gaf de expert als alternatief om minimale beveiligingsnormen in de bouwwetgeving op te stellen. In Nederland hebben we daar veel succes mee gehad. Hierdoor is het aantal geslaagde inbraken in Nederland drastisch gedaald.

Desondanks moet het er ook worden geprobeerd om meer bewustzijn te creëren bij zowel het publiek als de specialisten. Als voorbeeld noemde de spreker het onafhankelijke communicatie-initiatief ‘K-Einbruch’ waarbij de politie diverse informatie-activiteiten invoert samen met partners uit het bedrijfsleven, instanties, gemeentes en de overheid. De laatste oproep voor de ongeveer 70 journalisten die tijdens de Roto Vakpersdag aanwezig waren was: “De media kan een belangrijke rol spelen door objectieve en effectieve informatie over diefstalbeveiliging te geven.”

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST