Roto ITC – Internationaal Technisch Centrum

Mechanisch-technologische test van gevelelementen en metalen materialen

Voor de tevredenheid en het voordeel van de klant is een permanente kwaliteitswaarborging en verbetering van onze producten en diensten een van onze voornaamste bekommernissen. 

Voor dat onze producten op de markt gebracht worden ondergaan ze een breed scala van duurzaamheidstesten in het kader van de ontwikkeling en het verwezenlijken van prototypes.  Hiervoor hebben we een geavanceerd en efficiënt test centrum : het Internationaal Technisch Centrum (ITC) op onze hoofdlocatie te Leinfelden-Echterdingen. 

Op een oppervlak van 1 400 m² maken we gebruik van state-of-the-art uitrusting en apparaten voor het uitvoeren van uitgebreide mechanisch-technologische testen op ramen, deuren, beslag en metalen materialen.

 

Wij zijn in staat om alle testen uit te voeren in overeenstemming met de huidige nationale en internationale normen en richtlijnen.

Dankzij onze accreditering volgens DIN EN ISO/IEC 17 025 kunnen onze interne en externe klanten steeds zeker zijn dat de testen niet alleen volgens de normen, maar ook in alle neutraliteit doorgevoerd worden. 

Testen volgens de EN 1627 – 1630 norm:

 • Eisen en classificatie volgens de norm EN 1627
 • Test procedure voor het bepalen van de weerstand onder statische belasting volgens EN 1628
 • Test procedure voor het bepalen van de weerstand onder dynamische belasting volgens EN 1629
 • Test procedure voor het bepalen van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen volgens EN 1630

Het testen van luchtdoorlaatbaarheid, slagregen waterdichtheid en weerstand tegen wind:

 • Luchtdoorlaatbaarheid test volgens EN 1026 / 12 207
 • Slagregen waterdichtheid test volgens EN 1027 / 12 208
 • Weerstand tegen wind test volgens EN 12 211 / 12 210
 • Duurzaamheidstest van beslag voor opendraaiende- en draaikiepramen volgens 
  - DIN EN 13 126 / deel 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Duurzaamheidstest van ramen volgens EN 1191
 • Duurzaamheidstest van loopwagens voor schuif- en vouw-schuiframen en raamdeuren volgens EN 13 126 / deel 15
 • Duurzaamheidstest van beslag voor schuif-, hef-schuif- en kiep-schuiframen en raamdeuren volgens EN 13 126 / deel 16 en 17
 • Draaikoppel test van raamgrepen volgens RAL-RG 607/9
 • Duurzaamheidstest van raamgrepen volgens RAL-RG 607/9
 • Trekweerstandstest volgens EN ISO 6892-1
 • Hardheidstests volgens
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Corrosietest (zoutnevel) volgens EN ISO 9227

Jarenlang hebben onze klanten de deskundige bevoegdheid en de kwaliteit van de uitrusting van het Roto ITC gewaardeerd.

Om ook een externe bevestiging van deze deskundigheid te bekomen, hebben we de accreditering aangevraagd bij de Duitse Accrediterings Organisatie (DAkkS) op basis van de DIN EN ISO/IEC 17 025 norm.

Deze accreditatie vertegenwoordigt de hoogste onderscheiding voor een testcentrum onder het privaatrecht. Ze garandeert ook dat deze test voor interne en externe klanten steeds correct uitgevoerd worden volgens de huidige nationale en internationale normen en richtlijnen, en vooral dat we neutraal zijn.

Het aanvaarden van de testresultaten en certificaten, binnen en buiten Europa, is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van vertrouwen in de kwaliteit van industriële 

Login voor Roto partners

Contact

S.A. Roto Frank N.V.
Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nivelles
België

Telefoon +32 67 89 41 40
Fax +32 67 84 14 56
E-mail info west europa

 

< Hier > vindt u de lijst van Roto verdelers

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST