Sliding Sliding Roto Patio Life
  • Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

    Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

Roto Patio Life › Varianti

Varianti

Ar dažādiem variantiem, kā kombinēt mūsu „paceļami bīdāmo” sistēmu logu vērtnes, mēs Jums piedāvājam plašas un individuālas dizaina iespējas.

  • Vairāku daļu elementi fleksiblam telpas iekārtojumam, daļēji sienā iestumjami
  • D un F izpildījumos ar savstarpēji pārklājošiem bīdāmiem logiem mēs nodrošinām fleksiblu un no abām pusēm atveramu vērtni kā arī maksimālu atvēršanas platumu (sk. attēlus)
Patio Life Ausführungsvarianten
Voll versenkbarer Griff für Schema D und F
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST