Sliding Sliding Roto Patio Life
 • Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

  Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

Roto Patio Life › Energoefektivitāte

Energoefektivitāte

Inovatīva blīvējuma sistēma kā arī sērijveidā integrēts komforta grīdas slieksnis gādā mūsu „paceļami bīdāmajās“ sistēmās par optimālām un uzticamām siltumizolācijas īpašībām:

 • Blīvējumi visapkārt durvīm
 • Augstākie blīvējuma rādītāji tirgū, neskatoties uz sliktākajiem laika apstākļiem:
  - lietus necaurlaidība DIN EN 1026/12207: klase 9A
  - gaisa caurlaidība: DIN EN 1027(12208: klase 4
 • Komforta grīdas slieksnis ar īpašu materiālu sajaukumu nodrošina optimālu siltuma plūsmu un novērš termiskos tiltus un kondensāta veidošanos, pat ja āra temperatūra noslīd zem -15°C
 • Vērā ņemams siltumenerģijas ietaupījums
Komfort-Bodenschwelle für optimale Wärmedämmung
Isothermenverläufe außen/innen Holzprofil
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST