Sliding Sliding Roto Patio Life
  • Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

    Komforta furnitūra lielām bīdāmām durvīm

Roto Patio Life › Bez šķēršļiem

Bez šķēršļiem

Sērijveidā integrētais Patio Life komforta grīdas sleiksnis ar maināmām alumīnija nosegplāksnēm ir īpaši spriegumizturīgs. Plakanā vadības sliede ir tikai 56mm augsta un nodrošina pārvietošanos bez šķēršļiem, kas īpaši apgrūtina mazus bērnus, vecākus cilvēkus un invalīdus.
Neskatoties uz mazajiem sliekšņa izmēriem, tad tik un tā ir ar stipru blīvējumu un atbilst visām siltuma izolācijas prasībām.

Flache Komfort-Bodenschwelle für barrierefreies Wohnen
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST