Shutter Shutter Roto Fentro
 • Daudzpusīgā komforta furnitūras sistēma logu slēģiem

  Daudzpusīgā komforta furnitūras sistēma logu slēģiem

Roto Fentro › Urbšanas pamācības

Urbšanas pamācības

Atbilstoši dažādajiem montāzas variantiem Jums ir pieejamas urbšanas pamācības, kas ievērojami atvieglo Roto Fentro iebūvi.

Papildu urbšanas pamācības:

 • Slēģu turētāju urbšanas pamācība
 • Durvju slēģu turētāju marķēšanas pamācība
 • Šablons kurbuļa tipa atvērējam
 • Ieborējamo eņģu montāžas pamācība
 • Šablons vidus eņģei
Umfangreiches Bohrlehrenprogramm...
...für unterschiedliche Montagevarianten
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST