Shutter Shutter Roto Fentro
  • Daudzpusīgā komforta furnitūras sistēma logu slēģiem

    Daudzpusīgā komforta furnitūras sistēma logu slēģiem

Roto Fentro › Fentro darba asistents

Fentro darba asistents

Mūsu furnitūras programmas Fentro darba asistents ar vizuālu atbalstu būtiski atvieglos Jums furnitūras izvēli.

Darba asistents var tikt lietots arī cenu aprēķināšanā un kalkulācijā. Eksporta iespējas teksta apstrādē un kalkulācijas programmā, kā arī tieša sasaiste ar katalogu, padara šo sistēmu par īpaši vērtīgu darba atbalstu.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST