Aplinkos deklaracijos Roto produktams

Kai kuriose Europos šalyse keletą metų statybiniams produktams galioja  Aplinkos deklaracija pagal ISO 14025 normas. Ši deklaracija (EPD - Environmental Product Declaration) apibūdina produktusprisidedančius prie šiltnamio efekto, produktus, prisidedančius prie visuotinio atšilimo ir išteklių naudojimo, taip pat aplinkos rūgštėjimo, eutrofikacijos, fotocheminio smogo ir - jeigu tinka -  žemės naudojimo ir toksinio poveikio žmonėms ir ekosistemoms. Ekspertai iš Profesinės Spynų ir apkaustų pramonės asociacijos, esančios Velbert (Vokietijoje) kartu su nepriklausomu institutu deklaravo mūsų produktus.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST