Adatvédelmi nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy felkereste weblapunkat, valamint az is, hogy érdeklődik a Roto Frank és szolgáltatásaink iránt. Annak érdekében, hogy weblapunk látogatása során biztonságban és jól érezze magát, nagyon komolyan vesszük személyes adatainak védelmét, valamint azok bizalmas kezelését.

Az adatvédelemhez kapcsolódó alábbi tudnivalókkal szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy mikor milyen adatokat gyűjtünk, és milyen célra használjuk fel azokat – nyilvánvalóan az érvényben lévő adatvédelmi előírások betartása mellett.

Amennyiben ezen felül kérdése merül fel személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, bizalommal fordulhat a vállalatcsoport adatvédelmi megbízottjához, akinek elérhetősége lent található.

A folyamatos technológiai fejlődés, szolgáltatásaink vagy a jogi helyzet változása, valamint egyéb okok megkövetelhetik adatvédelmi tájékoztatóink kiigazítását. Ezért fenntartjuk jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkori változtatásának jogát, és kérjük, rendszeresen tájékozódjon annak aktuális állapotáról.

Alapvető információk

Amennyiben a következő fejezetekben másként nem kerül ismertetésre, weboldalunk használata során alapvetően nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel és nem használunk fel személyes adatokat.

Amikor belép internetes oldalainkra, webszerverünk automatikusan általános jellegű információkat gyűjt. Ezek közé tartozik a webböngésző típusa, az alkalmazott operációs rendszer, az internet szolgáltató domain neve, a használt számítógép IP-címe, a weblap, melyről felkeresett minket, az Ön által nálunk megtekintett oldalak, valamint a látogatás dátuma és időtartama.

Ezeket az adatokat nem használhatjuk az egyes felhasználók azonosítására. Az információkat csupán statisztikailag értékeljük, és kizárólag arra használjuk fel, hogy javítsuk weblapunk vonzerejét, tartalmát és működését.

A személyes adatok fogalma

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR) a személyes adatok az alábbiak szerint vannak definiálva:

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A személyes adatok gyűjtésének, kezelésének jogalapja:

Amennyiben a személyes adatok adatkezelési tevékenységeihez beszerezzük az Ön hozzájárulását, a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja szolgál jogalapként az Ön személyes adatainak adatkezelési tevékenységeihez.

Az Ön és a Roto Frank között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatainak kezeléséhez a GDPR 6. cikk 1. bek. b) pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési tevékenységekre is, melyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben a személyes adatok kezelése a vállalatunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk 1. bek. c) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés a vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai, úgy a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szolgál jogalapként az adatkezeléshez.

Adatok törlése és az adatmegőrzés időtartama:

Az érintett személyes adatai törlésre vagy zárolásra kerülnek, amint az adattárolás célja megszűnik. Ezen felül adattárolásra akkor kerülhet sor, amennyiben arról az európai vagy nemzeti jogalkotó olyan uniós rendeletekben, törvényekben vagy egyéb előírásokban rendelkezett, melyeknek az adatkezelő a hatálya alá tartozik. Az adatok zárolására vagy törlésére akkor is sor kerül, ha a nevezett normák által előírt adatmegőrzési határidő letelik, kivéve, ha az adatok további megőrzésére valamely szerződés megkötéséhez vagy szerződés teljesítéséhez szükség van.

Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Csak abban az esetben gyűjtünk személyes adatokat, ha Ön azokat tudomásunkra hozza például szerződés, közvélemény-kutatás, promóciós játék vagy személyre szabott szolgáltatásokra való regisztráció teljesítéséhez. Ennek során tájékoztatjuk Önt az adatkezelés tervezett céljáról, és ha szükséges, beleegyezését kérjük az adattároláshoz.

A weblapjaink keretében gyűjtött személyes adatok az Ön beleegyezése nélkül csak szerződés lebonyolításához vagy az Ön ajánlatkéréseinek feldolgozásához kerülnek felhasználásra, és ennek érdekében adott esetben továbbadásra kerülnek a vállalatcsoporthoz tartozó illetékes vállalatnak. Ezen túlmenően csak az Ön beleegyezésével kerül sor adatainak felhasználására a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH felelősségi körében kezelt, központilag vezetett vevői és érdeklődői adatbázisban, valamint adatainak összevezetésére a Roto Frank vállalatcsoporton belül. Ezen adatok felhasználása reklám, valamint piac- és közvélemény-kutatás céljára van korlátozva, és kizárólag nemzetközi Roto Frank vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok által lehetséges. Beleegyezését bármikor visszavonhatja jövőbeni hatállyal.

Adatai az átadás és feldolgozás előtt titkosításra kerülnek, hogy azok megvédésre kerüljenek illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a titkosítás nélkül küldött e-mailek nem hozzáférés ellen védett módon kerülnek továbbításra.

Az Ön adatai nem kerülnek eladásra, bérbe adásra vagy az itt leírtaktól eltérő módon harmadik felek rendelkezésére bocsátására. A személyes adatok állami intézmények és hatóságok részére történő továbbítása kizárólag kötelező nemzeti jogszabályok keretében történik. Alkalmazottainkat, ügynökeinket és kereskedőinket a legszigorúbb titoktartásra kötelezzük.

Kapcsolatfelvétel és alkatrész-szerviz kapcsolat-felvételi űrlap

Lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot e-mail címünkön vagy a kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül. Az ily módon részünkre átadott személyes adatok természetesen kizárólag arra a célra kerülnek felhasználásra, melyre Ön azokat a kapcsolatfelvétel során rendelkezésünkre bocsátotta.

Amennyiben a kapcsolat-felvételi űrlapunkon olyan adatokat kérünk, melyek nem szükségesek a kapcsolatfelvételhez, akkor ezeket mindig opcionális adatként jelöljük meg. Ezen adatok az Ön ajánlatkérésének konkretizálására, és kérésének jobb lebonyolítására szolgálnak. Ezen adatok megadása kizárólag önkéntes alapon és az Ön beleegyezésével történik. Amennyiben ennek során kommunikációs csatornára (például e-mail cím, telefonszám) vonatkozó adatokról van szó, akkor ezen kívül Ön hozzájárul, hogy adott esetben ezen kommunikációs csatornán keresztül felvegyük Önnel a kapcsolatot, az Ön kérésének megválaszolása érdekében.

Ezen hozzájárulást természetesen Ön bármikor visszavonhatja a jövőre nézve. Ennek érdekében kérjük, forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz, akinek elérhetősége lent található.

Gyártói és kereskedői portál / beszállítói portál

Lehetősége van arra, hogy regisztráljon nálunk, és gyártóként, kereskedőként, vagy beszállítóként fiókot hozzon létre. A regisztrációhoz Önről az alábbi adatokat gyűjtjük és tároljuk (* kötelezően kitöltendő):

 • Megszólítás
 • * Utónév
 • * Vezetéknév
 • * E-mail (felhasználónév)
 • * Jelszó
 • Cégnév
 • Cím
 • Ország
 • Nyelv
 • Telefon
 • Fax
 • Honlap

Sikeres regisztrációt követően személyes, jelszóval védett hozzáférést kap, és megtekintheti illetve kezelheti az Ön által megadott adatokat. A regisztráció önkéntes alapon történik, de feltétele lehet szolgáltatásaink igénybevételének.

Vevői hírlevél/ Hírlevél kereskedő és gyártó részére

Feliratkozhat vevői hírlevelünkre vagy a kereskedőknek és gyártóknak szóló hírlevelünkre. Hírlevelünkre való feliratkozáshoz használja az ún. double-opt-in (kétlépéses) eljárást. Ez azt jelenti, hogy e-mail címe megadását követően megerősítő e-mailt küldünk a megadott e-mail címre, melyben megerősítést kérünk Öntől arra vonatkozóan, hogy kéri a hírlevél elküldését. Amennyiben Ön megerősíti a kérést a hírlevél kézhezvételét követően, tároljuk e-mail címét a hírlevélről való leiratkozásig. Az adattárolás egyedül azt a célt szolgálja, hogy el tudjuk küldeni Önnek a hírlevelet. Ezen kívül feliratkozáskor és megerősítéskor mindig tároljuk az Ön IP-címét és az időpontot, az Ön személyes adataival való visszaélés megakadályozása érdekében.

A hírlevél-küldéshez egyedül az e-mail cím a kötelező adat. A további, külön megjelölt adatok megadása önkéntes, és kizárólag a hírlevél személyre szabásához kerül felhasználásra. Visszavonáskor ezen adatok is teljes körűen törlésre kerülnek.

A hírlevél-küldéshez való hozzájárulása bármikor visszavonható. A visszavonás megtehető a linkre kattintva, mely minden hírlevél e-mailben rendelkezésre áll, vagy az adatvédelmi megbízott lent megnevezett elérhetőségén. Megadott adatai nem kerülnek továbbadásra harmadik fél részére.

Pályázatok

Pályázati portálunkon keresztül online pályázhat a Roto Frank-hoz. Online pályázat titkosított kapcsolaton keresztül közvetlenül a személyzeti részleghez kerülnek továbbításra, és természetesen azokat bizalmasan kezeljük. Adatait magától értetődően kizárólag pályázatának feldolgozásához használjuk, és nem adjuk tovább harmadik fél részére a  Roto Frank vállalatcsoporton kívül.

A pályázati eljárás keretében történő adatfeldolgozásra vonatkozó további információkat a pályázati portálunk adatvédelmi nyilatkozatában talál. Ha egy bizonyos állásra jelentkezett, és az már betöltésre került, vagy másik állásra is alkalmasnak, vagy másik állásra még inkább alkalmasnak találjuk, szívesen továbbítanánk pályázatát a vállalaton belül. Kérjük, közölje velünk, ha nem járul hozzá a továbbításhoz. Személyes adatai azonnal törlésre kerülnek a pályáztatási eljárás lezárását követően, ill. legfeljebb 6 hónapon belül, amennyiben nem adja kifejezett hozzájárulását adatainak további tárolásához.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a pályázatokhoz kizárólag a pályázati portált biztosítjuk. Amennyiben mégis e-mailben kíván hozzánk pályázni, kifejezetten felhívjuk a figyelmét arra, hogy az e-mail mellékletek nem titkosítottak.

Adatok továbbítása a vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok részére

Adatainak továbbítására harmadik fél részére a Roto Frank vállalatcsoporton kívül alapvetően nem kerül sor, kivéve, ha arra törvény által kötelezettek vagyunk, vagy az adatok továbbítása a szerződéses viszony létrehozásához szükséges, vagy ha Ön adatainak továbbításához előzetesen kifejezetten hozzájárult. Külső szolgáltatók és partnervállalatok csak akkor jutnak hozzá az Ön adataihoz, ha erre az ajánlatkérés lebonyolítása érdekében szükség van. Ezekben az esetekben az átadott adatok terjedelme a szükséges minimumra korlátozódik. Amennyiben szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, biztosítjuk azt, hogy ők is ugyanígy betartsák az adatvédelmi törvények előírásait. Kérjük, vegye figyelembe a szolgáltató mindenkori adatvédelmi tájékoztatóit is. A külső szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató felel, mely esetben az ésszerűség keretein belül elvégezzük a szolgáltatások ellenőrzését a törvényi követelmények betartását illetően.

Adatok továbbítása külső szolgáltatók (adatfeldolgozók) részére

Adatai akkor kerülnek továbbadásra szolgáltató partnerek részére, ha azok a mi megbízásunkból tevékenykednek, és szolgáltatásaik nyújtásával a  Roto Frank-ot támogatják.

Személyes adatainak megbízott szolgáltató által történő feldolgozása adatfeldolgozás keretében történik a GDPR 28. cikke szerint.

Az előzőekben megnevezett szolgáltató csak azon személyes információkhoz kap hozzáférést, melyek az adott tevékenység ellátásához szükségesek. Ezen szolgáltatóknak tilos továbbadniuk az Ön személyes információit, vagy azokat más célokra, különösen saját reklámcéljaikra felhasználni.

Amennyiben külső szolgáltatók kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, akkor jogi, technikai és szervezeti intézkedések, valamint rendszeres ellenőrzések révén biztosítjuk azt, hogy ők is betartsák az érvényben lévő adatvédelmi előírásokat.

Személyes adatainak más vállalatok részére történő, kereskedelmi célú továbbítására nem kerül sor.

Weblap optimalizálási eszközök

Személyes adatok weblap optimalizálási eszközökkel való gyűjtése keretében a GDPR 6. cikk 1. bek. f) pontja szerinti jogos érdekeinkre hivatkozunk a 47. sz. preambulumbekezdéssel együttesen. Ez alapján a direktmarketing általában jogos érdeket képvisel. Ez esetben az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a reklámhoz fűződő érdekeinkkel szemben, mivel adatvédelmi nyilatkozatunk keretében teljes körűen tájékoztatjuk Önt az adatgyűjtésről, és Önnek bármikor lehetősége van opt-out eljárásra (linken keresztül vagy böngészőbeállítás révén). Ezen kívül csupán pszeudonim követést alkalmazunk.

Sütik

Oldalaink egyes területein úgynevezett sütiket alkalmazunk. A süti egy kisméretű szövegfájl, melyet egy weblap az Ön merevlemezén elhelyez. A sütik nem tesznek kárt számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. Internetes oldalaink sütijei nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot. A sütikben szereplő információkat arra használjuk, hogy megkönnyítsük Önnek oldalaink használatát, és az Ön igényeire szabjuk azokat.

Oldalainkon munkamenet sütiket, és állandó sütiket is alkalmazunk. A munkamenet sütik olyan ideiglenes sütik, melyek a felhasználó internetes böngészőjében kerülnek tárolásra a böngészőablak bezárásáig, amikor is a sütik törlődnek. Az állandó sütik ismétlődő látogatásoknál kerülnek alkalmazásra, és bizonyos ideig (általában 1 évig vagy tovább) tárolásra kerülnek a felhasználó böngészőjében. Ezek a sütik nem törlődnek a böngésző bezárásakor. A sütik ezen fajtáját a felhasználó preferenciáinak újbóli alkalmazására használják, amikor a felhasználó újból felkeresi az oldalt.

Természetesen sütik nélkül is megtekintheti weblapunkat. Ha nem szeretné, hogy sütik kerüljenek tárolásra számítógépén, akkor böngészőjének rendszerbeállításaiban inaktiválhatja a megfelelő opciót. A tárolt sütiket bármikor törölheti böngészőjének rendszerbeállításaiban. A böngészőgyártó utasításaiból megtudhatja részletesen, hogy ez hogyan működik. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét arra, hogy honlapunk sütik nélkül esetleg csak korlátozottan használható.

Etracker alkalmazása

Ezen a weboldalon az etracker GmbH (www.etracker.com) technológiájával adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor marketing és optimalizációs célokra. Ezekből az adatokból álnéven felhasználói profilok készülhetnek. Ehhez sütik is felhasználásra kerülhetnek. A sütik kisméretű szövegfájlok, melyek helyileg tárolódnak a látogató internet böngészőjének gyorsítótárában. A sütik lehetővé teszik az internet böngésző újbóli felismerését. Az etracker által gyűjtött adatok az érintett külön beleegyezése nélkül nem kerülnek felhasználásra a weboldal látogatójának személyes azonosításához, és nem kerülnek összekapcsolásra az álnév viselőjére vonatkozó személyes adatokkal. Az adatgyűjtés és –tárolás bármikor visszavonható jövőbeni hatállyal.

Social Bookmarks (Közösségi könyvjelzők)

Weboldalunkon úgynevezett közösségi könyvjelzők (Facebook, YouTube, Xing) vannak integrálva. A közösségi könyvjelzők internetes könyvjelzők, melyek segítségével ezen szolgáltatás felhasználója linkeket és hírüzeneteket tud gyűjteni. Weboldalunk ezeket csupán az adott szolgáltatásra mutató linkként tartalmazza. A beágyazott grafikára történő kattintást követően Ön átirányításra kerül az adott szolgáltató oldalára, azaz csak ezt követően kerülnek továbbításra a felhasználói információk az adott szolgáltató részére. Személyes adatainak ezen weboldalak használata során történő kezelésére vonatkozó információkat az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzatában talál.

Facebook oldal

Mikor felkeresi a Facebook oldalunkat, a Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. valamint a Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland) a felelős az Ön személyes adatainak a kezeléséért, az Európai Unió Bírósága (EUB) szerint. Ezen okból kifolyólag, a Facebook létrehozott egy függeléket a GDPR 26. cikkével összefüggésben, melyet itt lehet olvasni. A továbbiakban olvashatók azon információk az adatfeldolgozásról, amelyeket nem érint a Facebook Felhasználási Feltételei.

Az adatgyűjtés köre

Mikor felkeresi a Facebook oldalunkat, az alábbi adatok kerülnek felhasználásra a következő célok miatt: felhasználói interakciók (posztok, kedvelések, stb.), demográfiai adatok (például a kor, lakhely, nyelv és nem alapján), felhasználói interakció adatok összesített formában, amelyek nem teszik lehetővé az egyes személyek azonosítását (pl. oldalaktivitások, oldalmegtekintések, oldal előnézetek, kedvelések, ajánlások, posztok, videók, oldalfeliratkozások beleértve a feliratkozás helyét is és a napszakot).

A személyes adatok reklámcélokra történő felhasználásának kiemelt a jelentősége a Facebook esetében. A Facebook Elemzések statisztikai adatait felhasználjuk, hogy többet megtudhassunk a Facebook oldalunk látogatóiról. A Facebook Elemzések funkció lehetővé teszi számunkra, hogy az oldal tartalmát a mindenkori célcsoportunkhoz igazíthassuk. Ily módon, demográfiai adatokat szintén használhatunk (például a felhasználók életkora és származása), amelyeke azonban az egyes személyek azonosítását nem teszik lehetővé. Ennek a jogi alapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelő jogos érdekünk. Úgy tekintünk a jogos érdekünkből eredő adatfeldolgozásra, mint a cégünk, termékeink és szolgáltatásaink az Önök irányába történő prezentálásának alapjára.

A Facebook oldalunk közösségi média szolgáltatásához, valamint az Elemzések funkcióhoz a Facebook általában sütiket tárol a felhasználó eszközén.

A Facebook-tól származó információk alapján, a Facebook a sütiket a következő célokból használja: hitelesítés, biztonság, webhely és termék integritás, reklám és mérések, webhely funkcionalitás és szolgáltatás, teljesítmény, elemzés és kutatás. A Facebook által használt sütikről további információk (pl.: a sütik nevei, leírásai, a tárolt adatok és a céljai) találhatóak az alábbi hivatkozáson. Ezen az oldalon továbbá lehetőség van a Facebook által használt sütik deaktiválására is. Továbbá ezen a hivatkozáson megváltoztathatóak a személyes hirdetési beállítások.

Személyes adatok átadása és használata

A Facebook-kal történő interakció során a felhasználó hozzáférést biztosít a Facebook-nak az adataihoz. A Facbook egy olyan nem EU tagországból származik, ahol lazábbak az adatvédelmi előírások. A Facebook is részét képezi az EU-US Privacy Shield keretrendszernek, hogy az adatvédelem az Európai előírásoknak megfelelően biztosítva legyen.

A https://www.privacyshield.gov/list hivatkozáson láthatók az EU-US Privacy Shield által minősített vállalatok. Az Európai Unió 2016. július 12-ei  2016/1250 számú végrehajtási határozata elismeri, hogy az EU-US Privacy Shield ugyanolyan szintű védelmet biztosít, mint  az Európai Unió.

YouTube videók integrációja

A weboldalunkon a YouTube közösségi oldal beépülő moduljait (social plugins) használjuk.

Ezeknek a beépülő moduloknak a segítségével – szükség esetén – tartalmak jeleníthetők meg, oszthatók meg és kommentelhetők. Bizonyos esetekben ezekkel a beépülő modulokkal személyes adatok továbbítása történhet a szolgáltató részére. A beépülő modulok tartalma közvetlenül a böngészőbe van irányítva és implementálásra kerül a weblapba. Ez azt jelenti, hogy a Roto-nak nincs befolyása az adatterjedelemre, amely a beépülő modulon keresztül érkezik.

A véletlenszerű adatátvitel elkerülése érdekében alapértelmezettként a weboldalunkon a beépülő modulok le vannak tiltva. A meghatározott szimbólumra kattintva a beépülő modul aktiválódik, és adat továbbítás történhet a szolgáltató felé. Ezért, a beépülő modul aktiválásával kapcsolat jön létre a felhasználó böngészője és a közösségi hálózat szerverei között. Természetesen a beépülő modulok bármikor letilthatók. Aktív beépülő modul esetén a felhasználó IP címe, az információ, hogy meglátogatta a Roto weblapját és egyéb böngészőalapú adatok továbbításra kerülnek.

Amennyibe a felhasználó be van jelentkezve valamelyik közösségi hálózatba ezek az adatok hozzá rendelődhetnek a felhasználói profiljához. Az aktivált beépülő modul információkat továbbít attól függetlenül, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve vagy rendelkezik-e aktív felhasználói fiókkal. A weboldalunk felkeresésekor a látogató böngészőjében süti kerül elhelyezésre, amely információkat tárol és továbbítja azokat a közösségi hálózatnak amint újra belép.

További információ a Google Adatvédelmi irányelvek weblapon található, hogy mely adatok és milyen céllal kerülnek gyűjtésre a közösségi média beépülő modulok integrációja révén.

Adatbiztonság

A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Ön általunk kezelt adatainak véletlen vagy szándékos manipulálásával, elvesztésével, megsemmisítésével vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szembeni védelme érdekében. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan javítjuk a technológiai fejlődésnek megfelelően.

Az érintettek jogai

Ha az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülnek, akkor Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és az alábbi jogokkal rendelkezik az adatkezelővel szemben:

 • Hozzáférési jog a GDPR 15. cikke szerint

  Ön visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok általunk történő kezelése folyamatban van-e. Ha az Ön adatai kezelésre kerültek általunk, akkor Ön további, a GDPR 15. cikkében megnevezett hozzáférési jogokkal rendelkezik.

 • Helyesbítéshez való jog

  Amennyiben az általunk Önről gyűjtött adatok helytelenek vagy hiányosak, akkor a GDPR 16. cikke alapján késedelem nélküli helyesbítést kérhet tőlünk.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

  A GDPR 18. cikkének rendelkezései értelmében ezen felül esetleg kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását.

  A korlátozást követően az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 • Törléshez való jog

  A GDPR 17. cikk 1. bekezdésében szereplő indokok valamelyikének fennállása esetén kérheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok késedelem nélküli törlését, kivéve, ha a GDPR 17. cikk 3. bekezdése szerint a törlési kötelezettség alóli kivétel alá esik.

 • Értesítéshez való jog

  Amennyiben érvényesítette velünk szemben a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát, akkor a GDPR 19. cikke értelmében kötelesek vagyunk erről minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ezen kívül Önnek joga van tájékoztatást kapni a címzettekről. Önnek az adatkezelővel szemben fennáll azon joga, hogy ezen címzettekről tájékoztatást kapjon.

 • Adathordozhatósághoz való jog

  Ezen kívül a GDPR 20. cikke szerint Önnek joga van ahhoz, hogy megkapja tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokat géppel olvasható formátumban, és az adatokat másik adatkezelőnek akadálytalanul továbbítsa, amennyiben a GDPR 20. cikk 1. bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, vagy ahhoz, hogy kérje, hogy személyes adatait közvetlenül másik adatkezelő részére továbbítsuk, amennyiben ez technikailag megvalósítható, és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Ez a jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges.

 • Tiltakozáshoz való jog

  Önnek a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH-val szemben jogában áll bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen.

  Ez esetben nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy az adatfeldolgozás jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

 • Az adatvédelmi-jogi hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához való jog

  Önnek bármikor jogában áll visszavonni adatvédelmi-jogi hozzájáruló nyilatkozatát a Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH részére tett nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Önnek bármikor jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Jelen elkészített adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan kiigazításra kerül az internet vagy ajánlataink továbbfejlesztése során. A módosítások ezen oldalon időben közzétételre kerülnek. Annak érdekében, hogy tájékozott maradjon adatvédelmi szabályzatunk aktuális állapotát illetően, kérjük, ellenőrizze rendszeresen ezen oldalt.

Adatvédelmi megbízott:

Adatvédelmi megbízott:

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
H-9461 Lövő
Kossuth Lajos utca 25.
E-mail: dataprotectionFTT_huroto-frank.no-spam.com

Adatkezelő elérhetőségei:

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
H-9461 Lövő
Kossuth Lajos utca 25.
Telefon +36 99 534 200
Telefax +36 99 367 132
E-Mail roto-eseroto-frank.no-spam.com 
Ügyvezető: Martin Grae

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST