Philosophie

Roto kaubamärk on maailmas tuntud sümbol tähistamaks innovatiivseid, individuaalseid ja turvalisi sulusesüsteeme, mis pakuvad akendele ja ustele tarbijate silmis lisaväärtust. Meie lahendused seovad nutikal viisil turvalisust, energiasäästu ja mugavust ning loovad sel viisil kõikidele osapooltele "sisemisi väärtusi".

Roto on kliendiga tihedas kontaktis

Meie teekonnal akna- ja ukstehehnoloogia turuliidriks oleme alati otsinud dialoogi oma klientidega ja end järjekindlalt klientide soovide ja nõudmiste järgi kohandanud. Kliendikesksus teenib usaldusväärse ja stabiilse partnerlussuhte huve. Lisaks sellele on kliendikesksus tehniliselt juhtivate toodete ja vajaduspõhiste teenuste puhul ühtaegu nii tulemus kui aluspõhi, olles samas ka otsustavaks eelduseks meie klientide ja partnerite edu saavutamisel.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST