Skip to main content

Tõhusad lahendused õhutusklappidele

Lahti pööratavad või paralleelselt välja tõmmatavad

Õhutusklappe küsitakse enamasti raami laiustele 170 mm kuni 300 mm – kui komplekssete funktsioonidega suluse raami sisse paigutamiseks ruumi napib. Lisaks sellele soovitakse sageli saada peithingedega aknaid. 

Fotol paremal: turvaline elu ja õhutusvõimalus Marienturmis (Frankfurt am Main) Õhutusklappe saab avada iga ruumisviibija. Pöördraamid on aga varustatud käepidemete asemel pistikrosettidega ja aknaid saavad avada ainult selleks volitatud isikud.

Allikas: Roto Inside, väljaanne 45, august 2020
Foto: © Pecan Development GmbH

Sulusetehnoloogia

  • Roto AL Designo
  • Roto PS Aintree

Teie kontaktaadress alumiinium-erilahenduste jaoks

Roto Object Business

Alumiinium-erilahenduste kindel planeerimine ja teostamine

Kõrgetele nõuetele vastavate, esteetilise välisilmega ehitusobjektide teostamine nõuab uudseid lahendusi ka akna- ja fassaadielementidelt. Eriti suurepinnaliste, energiasäästlike ja filigraanse teostusega alumiiniumist akende ja uste teostamiseks, mida standardsulusega lahendada ei ole võimalik, töötame me välja ökonoomseid erilahendusi.

Roto Object Businessi eksperdid on teile tugevateks partneriteks akna- ja ukstetehnoloogia valdkonna objektipäringute juures. Realiseerime just teie vajadustele kohandatud suluselahendusi, mille abil saate oma ideid ellu viia.

Roto Object Business