Rotodokumenter til download

 

Al vigtig kommerciel og teknisk dokumentation kan enten findes direkte på produktsiderne som download eller vha. vores dokumentsøger til venstre på denne side.

For at kunne læse PDF-dokumenter skal du have Adobe Reader:

Bemærk, at Rotoprodukter kræver fagspecifik viden og derfor er det ikke alle dokumenters indhold, der er beregnet til slutbrugere.

Korrekt anvendelse kræver overholdelse af alle oplysninger i de produktspecifikke dokumenter, såsom:

Alle former for brug, der ikke falder ind under den tilsigtede brug, gælder som fejlanvendelse.

Advarsel! Fare ved fejlanvendelse!

Fejlanvendelse og ukyndig montering af Rotobeslag kan medføre farlige situationer.

  • Anvend aldrig beslagkombinationer, der ikke er godkendt af Roto.
  • Brug aldrig tilbehør, der ikke er originalt Rotoudstyr eller godkendt af Roto.
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST