Door Door Roto Safe P
 • Mekaniske flerpunktslåse til nøddøre og panikdøre

  Mekaniske flerpunktslåse til nøddøre og panikdøre

Roto Safe P › Panikdøre iht. DIN EN 1125

Panikdøre iht. DIN EN 1125

Paniklåse til nødudgange iht. DIN EN 1125 er bestemt til bygninger, som har offentlig adgang og hvis besøgende ikke kender flugtdørenes funktion, som f.eks.:

 • Lufthavne
 • Indkøbscentre
 • Biografer
 • Offentlige myndigheder

Der kan opstå paniksituationer pga. manglende kendskab til bygningerne. I sådanne situationer må man ikke antage, at personer kan handle koordineret:

 • Som betjeningselementer foreskrives gribestang eller trykstang, som altid skal dække 60 % af dørens bredde.
 • Flugtdøren skal kunne låses op vha. et enkelt håndgreb.
 • Åbning i flugtretningen skal være muligt ethvert sted på stangens virksomme længde, og den nødvendige åbningskraft må ikke overskride 80 N (ca. 8 kg).
 • Der skal anvendes en velafprøvet FZG låsecylinder med friløbsfunktion.

Relevante Roto låse:

 • Roto Safe P i versionen P650
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST