Sliding Sliding Roto Patio Life
  • Komfortbeslaget til store skydedøre

    Komfortbeslaget til store skydedøre

Roto Patio Life › Sikkerhed

Sikkerhed

Standard-udrustningen med sikkerhedskomponenter sørger på Roto Patio Life for effektiv tyverisikring iht. RC 2 / RC 2N (modstandsklasse 2).
Skydedørene fobliver også ved skjult ventilationsspalte fuldstændig låst, fordi låsetapperne med paddehatteformet sikkerhedshoved forankres fast i sikkerheds-låsestykket.

Auch bei Spaltlüftung...
...ist der Pilzzapfen...
...fest im Schließstück

Ved højere sikkerhedskrav kan du uden problemer integrere elektroniske komponenter til overvågning af åbning og låsning samt rapportering af farer og indbrud.

  • Roto MVS
    Så snart et magnetfelt afbrydes, f.eks. ved voldelig åbning af vinduet, sender den skjulte sender et signal til alarmcentralen.
  • Glasbrudsmeldere til overvågning af glasflader

Du kan finde flere oplysninger om emnet Sikkerhedog Låsekoncept under vores Roto NT beslagsystem.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST