Roto ITC – Internationalt teknologicenter

Mekanisk-teknologiske kontroller af facedeelementer og metalliske arbejdsmaterialer

Med hensyn til kundetilfredshed og maksimal gavn for kunderne ligger vores hovedfokus på permanent kvalitetssikring og forbedring af vores produkter og tjenester.
Før vores produkter kommer på markedet, gennemgår de de mest forskelligartede belastningstest som en del af prototype- og udviklingstest. Til dette formål har vi International Technology Center (ITC), hvis hovedkvarter i Leinfelden-Echterdingen huset et avanceret og ydedygtigt testcenter.
På 1.400 m2udfører vi ved hjælp af moderne faciliteter og udstyr omfattende mekanisk-teknologiske test af vinduer, døre, beslag og metalmaterialer.

Vi er i stand til gennemføre alle test i henhold til gældende nationale og internationale standarder og retningslinjer.
Vores akkreditering i henhold til DIN EN ISO/IEC 17 025 giver desuden vores interne og eksterne klienter sikkerhed for, at testene ikke kun er udført efter standarderne, men også at de er udført på neutral vis.

Indbrudstest iht. EN 1627 – 1630:

 • Krav og klassificering iht. EN 1627
 • Fremgangsmåde for test af modstandsevne under statisk belastning iht. EN 1628
 • Fremgangsmåde for test af modstandsevne under dynamisk belastning iht. EN 1629
 • Fremgangsmåde for test af modstandsevne under manuel indbrudsforsøg iht. EN 1630

Test af luft-/slagregnstæthed og modstandsevne for vinduer og døre:

 • Test af luftgennemtrængelighed iht. EN 1026 / 12 207
 • Test af slagregnstæthed iht. EN 1027 / 12 208
 • Test af modstandsevne nach EN 12 211 / 12 210
 • Langtidstest af dreje- og dreje-kip-beslag iht.
  - DIN EN 13 126 / del 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Langtidstest af vinduer iht. EN 1191
 • Langtidstest af ruller til skyde-, og foldeskydevinduer og -vinduesdøre iht. EN 13 126 / del 15
 • Langtidstest af skyde-, hæveskyde- og kip-skydebeslag til vinduer og døre iht. EN 13 126 / del 16 u. 17
 • Drejningsmomenttest af vindueshåndtag iht. RAL-RG 607/9
 • Langtidstest af vindueshåndtag iht. RAL-RG 607/9
 • Trækprøvning iht. EN ISO 6892-1
 • Hårdhedsprøvninger iht.
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Korrosionstest (salttåge) iht. EN ISO 9227

 

Vores kunder har i mange år værdsat de faglige kompetencer og udstyrets kvalitet hos Roto ITC.
For at få en ekstern bekræftelse af denne kompetence har vi ladet os akkreditere af den tyske akkrediteringsinstans (DAkkS) baseret på standarden DIN EN ISO/IEC 17 025.
Denne akkreditering er den højest opnåelige for et testanlæg i en privat virksomhed. Den garanterer desuden, at de relevante test for vores interne og eksterne klienter altid er blevet gennemført i henhold til de aktuelle nationale og internationale standarder og retningslinjer på korrekt og - især - neutral vis.

Accepten af testresultater og certifikater inden for og uden for Europa er en vigtig forudsætning for at skabe tillid til kvaliteten af industriprodukter.

Læs her om vores kinders erfaringer med pakken af tjenesteydelser fra Roto ITC:

Login for Roto partnere

Login til ansøgere

Zum Karriereportal

eLearning portal

» Til Roto eCampus

Kontakt

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 7598 0
Fax +49 711 7598 253
E-mail inforoto-frank.no-spam.com

» Kørselsvejledning

Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST