Roto-dokument för nerladdning

 

Alla viktiga reklamdokument och teknisk dokumentation finns antingen för nerladdning direkt på respektive produktsida eller via vår dokumentsökning till vänster på den här sidan.

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du Adobe Reader:

Observera att Rotoprodukter förutsätter yrkesmässiga kunskaper och därför är inte innehållet i alla dokument avsett för slutanvändaren.

Till korrekt användning hör att följa alla uppgifter i de produktspecifika dokumenten, t.ex.:

All annan användning är att beakta som felaktig användning.

Varning! Fara vid felaktig användning!

Felaktig användning och felaktig montering av Roto beslagen kan leda till farliga situationer.

  • Använd endast beslagssammansättningar som har godkänts av Roto.
  • Använd endast tillbehör, som är Rotos originaldelar eller som har godkänts av Roto.
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST