Rotodokumenter til download

Bemærk, at Rotoprodukter kræver fagspecifik viden og derfor er det ikke alle dokumenters indhold, der er beregnet til slutbrugere.

Korrekt anvendelse kræver overholdelse af alle oplysninger i de produktspecifikke dokumenter, såsom:

Alle former for brug, der ikke falder ind under den tilsigtede brug, gælder som fejlanvendelse.

Advarsel! Fare ved fejlanvendelse!

Fejlanvendelse og ukyndig montering af Rotobeslag kan medføre farlige situationer.

  • Anvend aldrig beslagkombinationer, der ikke er godkendt af Roto.
  • Brug aldrig tilbehør, der ikke er originalt Rotoudstyr eller godkendt af Roto.
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST